SDP potępiło zachowanie Niesiołowskiego wobec Stankiewicz

Niezależna Gazeta Obywatelska5

W dniach 19-20 maja br. w malowniczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zebrał się zarząd główny i aktywni członkowie oddziałów terenowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich*. W Domu Prasy przy ul. Małachowskiego w sobotę 19 maja, ponad 50 członków dyskutowało nad projektem zmian w statucie stowarzyszenia. Zmiany zaproponowane przez Zarząd dotyczyły aktualizacji przedmiotów działalności, możliwości przystąpienie do SDP fotoreporterów i fotografów oraz doprecyzowania kompetencji organów statutowych. Najwięcej uwagi poświęcono wyborom władz krajowych SDP. Zarząd zaproponował trzy warianty usprawnienia wyborów prezesa i członków zarządu – chodziło generalnie o to, jaką większością głosów mają być wybierane władze. Pojawił się luźny pomysł wprowadzenia wyborów bezpośrednich prezesa SDP przez wszystkich członków stowarzyszenia. Jednak nie był on do końca przemyślany i nie zyskał wśród obecnych akceptacji. – „Walne zebranie delegatów stowarzyszenia odbędzie się 19 października i tam ostatecznie zostaną podjęte decyzje” – powiedziała dla NGO Jadwiga Chmielowska, skarbnik Zarządu Głównego SDP. Zaproponowano też kilka cennych zmian w statucie. Ostatecznie obrady zakończyły się stanowiskiem SDP w sprawie ataku posła Niesiołowskiego na red. Ewę Stankiewicz. Jego zachowanie wobec dziennikarki zostało potępione przez zdecydowaną większość obecnych na zjeździe. – „Najpierw Centrum Monitoringu Wolności Prasy wydało natychmiast oświadczenie po tym incydencie, wzywające posła PO Stefana Niesiołowskiego do przeproszenia Ewy Stankiewicz, a w związku z tym, że tego nie zrobił i nadal zachowuje się butnie, Zarząd uchwalił stosowne oświadczenie” – informuje Chmielowska. Na pytanie czy ktoś się sprzeciwił twierdzi: – „Tylko kolega przewodniczący oddziału z Wrocławia się nie podpisał pod tym oświadczeniem”.

Pani Jadwiga, skarbniczka SDP zdradziła nam również, że sytuacja finansowa stowarzyszenia nie jest najgorsza: – „Większość pieniędzy idzie na działalność statutową. Udaje się też pozyskiwać pieniądze, z których są organizowane warsztaty, konkursy w terenie, m.in. w lubelskim oddziale zostanie rozpisany bardzo ciekawy konkurs otwarty dotyczących tego regionu. Zarząd SDP podjął też decyzję o pomocy finansowej dla dziennikarza Romana Graczyka, który ma aktualnie proces sądowy za książkę o „Tygodniku Powszechnym”. Cały czas pracujemy nad pomocą dla osób oskarżonych z art. 212 KK, który to przepis służy zastraszaniu dziennikarzy”.

Dodam że podczas zjazdu odebrałem legitymacje członkowskie dla kolegów z redakcji NGO Tomka Greniucha i Łukasza Żygdały.

Autor: Tomasz Kwiatek

 

*Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Komentarze są zamknięte