Pikieta w Obronie Polskiej Szkoły (Opole 18 maja)

Autor Obywatelski1

W piątek 18 maja o godzinie 15 pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się Pikieta w Obronie Polskiej Szkoły zorganizowana przez Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły.

Wzięły w niej udział m.in. Obóz Narodowo-Radykalny, Liga Obrony Suwerenności i Solidarna Polska. Łącznie swoje niezadowolenie z działań rządu postanowiło okazać 30 osób w każdym wieku. Nad tłumem dumnie powiewały biało-czerwone flagi, widoczne były tematyczne plansze, a całości wydarzenia dopełniała lecąca z głośnika muzyka (m.in. Politycznie niepoprawna piosenka Złych Psów pt. „Urodziłem się w Polsce”).

 

Uroczystość podziękowaniami za przybycie rozpoczął Grzegorz Krukowski, organizator pikiety.

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły stanowczo żąda uchylenia rozporządzeń ministra edukacji narodowej:
* z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.
* z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.
” – przypomniał zebranym cel zgromadzenia.

 

Po nim głos zabrał przedstawiciel LOS-u z województwa opolskiego. Odczytał on oświadczenie organizacji w sprawie sytuacji w polskim szkolnictwie: „Liga Obrony Suwerenności opowiada się za reformowaniem szkolnictwa w Polsce, a szczególnie za podniesieniem jakości kształcenia młodzieży i podwyższeniem prestiżu oraz standardu pracy nauczycieli. (…) Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności uważa, że gruntowne wykształcenie i dobre wychowanie patriotyczne polskiej młodzieży muszą być jednym z podstawowych priorytetów władz państwowych, na których nie wolno nam oszczędzać, bowiem są one najlepszą inwestycją, która w przyszłości przyniesie Polsce ogromne korzyści

 

Po wszystkim skandowano tematyczne hasła oraz odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego ze wszystkimi czterema zwrotkami.

 

Manifestacja przebiegła spokojnie, obserwowana czujnym okiem stróżów prawa.

Autor: Krzysztof Marcinkiewicz 

Komentarze są zamknięte