Międzynarodowe ćwiczenia w Jarnołtówku

Niezależna Gazeta Obywatelska

Policjanci opolskiego garnizonu uczestniczyli w międzynarodowych ćwiczeniach symulacyjno-terenowych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Jarnołtówku. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii służb weterynarii z Czech oraz funkcjonariusze Straży Pożarnej. W dniach 16-18 maja br., w Jarnołtówku prowadzono międzynarodowe ćwiczenia symulacyjno-terenowe. Ćwiczono współdziałanie służb w przypadku ujawnienia pryszczycy. Gospodarzem ćwiczeń był Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu. W ćwiczeniach uczestniczyli policjanci garnizonu opolskiego na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu  insp. Janem Lachem, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nysie podinsp. Piotrem Tarapatą. Działano wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach i Opolu, Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województw śląskiego i opolskiego, służb weterynaryjnych z Czech, Centrów Zarządzania Kryzysowego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania podjęte przez Policję w związku ze stwierdzeniem pryszczycy na terenie jednego z gospodarstw rolnych referował podinsp. Piotr Tarapata. Polegały one przede wszystkim na izolacji miejsca zagrożonego, pomocy w konwoju próbek do badań laboratoryjnych oraz egzekwowaniu przestrzegania nakazów i ograniczeń w obrocie artykułami spożywczymi i rolnymi w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Oprac. TG

Komentarze są zamknięte