Weź udział w referendum obywatelskim [ankieta]

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Przypomnijmy, że na  Kongresie Protestu w Warszawie 31 marca br. podjęto decyzję o przeprowadzenie Referendum Obywatelskiego – czyli całkowicie niezależnego od władz. Termin wyznaczono na dzień 3 Maja – rocznicę uchwalenia Konstytucji.

– Referendum Obywatelskie niezależne od władz, z którego wynikami nie pójdziemy do pseudo-sejmu ale po prostu będą one podstawą do zanegowania legalności państwa III RP – to niezwykle ważny fakt jak zapewnia Janusz Sanocki, organizator referendum.- Wielu z uczestników Kongresu nie zrozumiało jeszcze jak to jest doniosłe działanie. To pierwsze działanie pozasystemowe, a nawet antysystemowe od 1989 r. – informuje Sanocki.
Od jego skali – ilości uczestników i szerokości frontu z jakim wystąpimy (ilości środowisk w całej Polsce, które się zaangażują w Referendum, zależeć będzie na prawdę czy nastąpi przełom, czy też wiecznie skazani będziemy na te konwulsje III RP.
Zachęcamy też do przeglądania strony www.referendumobywatelskie.pl lub wypełnienia 3 poniższych kroków by wziąć udział już w referendum.
1) pobierz kartę w word’dzie  Pobierz

Poniżej pytania referendalne zawarte w karcie:

1. Czy jesteś za tym, aby posłowie do Sejmu byli wybierani w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych?

(większością głosów w jednej turze wyborczej, spośród kandydatów wyłanianych swobodnie przez wyborców w każdym z 460 jednomandatowych okręgów wyborczych)

2. Czy jesteś za likwidacją finansowania partii politycznych przez państwo?

3. Czy jesteś za przywróceniem społeczeństwu prawa do referendum?

(ogłaszanego obligatoryjnie przez Państwową Komisję Wyborczą po zebraniu 500 tys. podpisów obywateli, bez progu wymaganej frekwencji)

4. Czy jesteś za wprowadzeniem zasady wybieralności sędziów i prokuratorów przez społeczeństwo oraz wprowadzeniem ław przysięgłych do sądownictwa?

(dla kontroli wymiaru sprawiedliwości jak w USA i w II Rzeczypospolitej)

5. Czy jesteś za likwidacją przywilejów zawodowych dla prawników?

(likwidacja aplikacji, likwidacja Krajowej Rady Sądownictwa oraz immunitetów dla sędziów i prokuratorów)

6. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego mężczyzn 65 lat i kobiet 60 lat?

7. Czy jesteś za redukcją ilości stanowisk w administracji rządowej i samorządowej?

(likwidacja zbędnych szczebli administracji, i zbędnych, wprowadzających zamęt instytucji, takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Narodowy Fundusz Zdrowia)

8. Czy jesteś za objęciem szeroką, państwową opieką rodzin wychowujących dzieci?

(zasiłek na każde dziecko, finansowanie przez państwo żłobków i przedszkoli, ulgi podatkowe na każde wychowywane dziecko oraz przedłużenie urlopów macierzyńskich)

9. Czy jesteś za tym by Państwo Polskie przejęło bezpośrednią odpowiedzialność za kluczowe dziedziny gospodarki?

(energetyka, rurociągi, kolej, kluczowe banki i ubezpieczenia społeczne, bezpłatne autostrady)

10. Czy jesteś za powołaniem parlamentarno-społecznej komisji do zbadania nadużyć prawa przez sędziów, prokuratorów, urzędników ZUS i Urzędów Skarbowych?

(objęcie abolicją zusowską i podatkową przedsiębiorców i obywateli dotkniętych takim działaniem i uchylenie krzywdzących orzeczeń)

2) wypełnij kartę

3) wypełnioną kartę prześlij na adres e-mailowy koordynatora : [email protected] 

Zachęcamy wszystkich czytelników NGO do włączenia się w tą obywatelską akcję referendalną!

Oprac. TK

  1. Piotr Rubas
    | ID: ed07da7c | #1

    I myślicie, że agentura rządząca Polską z obcego nadania (sowieckiego i niemieckiego) tak ot pod wpływem protestu obywateli ugnie się pod naporem żądań ? Ludzie, którzy byli zdolni do współudziału w zamachu na Prezydenta Kaczyńskiego pod Smoleńskiem i szeregu morderstw temu towarzyszących. Ludzie którzy umoczeni są w tysiące gigantycznych afer, w tym aferę FOZZ-, z którą związane były liczne przypadki śmierci osób badających i wyjaśniających tę aferę mieliby ugiąć się pod wpływem żądań choćby większości społeczeństwa.
    O tym jak banda uwłaszczona na majątku narodowym przejmuje się protestami milionów patriotów świadczy sprawa koncesji dla TV TRWAM.
    Tego dziadostwa nie da się zmienić na drodze pisemnych protestów.

Komentarze są zamknięte