Opole: Rozdzielono pieniądze na inwestycje dzielnic

Redaktor Obywatelski

Budowa i remont boiska, oświetlenie ulic, zmiana organizacji ruchu, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych i zagospodarowanie skweru – na to dzielnice wydadzą pieniądze przyznane z budżetu Opola. Rozstrzygnięto konkurs, w którym rozdzielono 400 tysięcy zł z budżetu miasta między pięć dzielnic. Wpłynęło 15 wniosków, ale sfinansowanych będzie 8 pomysłów.

Komisja konkursowa oceniała wnioski, przyznając im punkty w czterech kategoriach, na przykład zgodności z potrzebami mieszkańców – wyjaśnia Marcin Ociepa, przewodniczący komisji. – Ta ocena jest bardzo sprawiedliwa, nie było możliwości, żeby nawet jeden członek komisji cokolwiek mógł tam zmienić. Wnioski zostały ocenione obiektywnie, nie kierowaliśmy się tym, kto je złożył, ale jaki wniosek został złożony – tłumaczy Ociepa.

Rady dzielnic nie będą musiały zajmować się przetargami ani rozliczaniem inwestycji. Zrobią to za nich ratuszowi urzędnicy. – Urząd bierze na siebie te wszystkie kwestie administracyjne, techniczne, rozliczeniowe, nadzorcze – zapewnia Ociepa.

Osiem zatwierdzonych wniosków opiewa w sumie na 377 tysięcy zł. Do rozdysponowania pozostało więc jeszcze 23 tysiące zł. Dodajmy, że dziewiąty pod względem punktacji projekt dzielnicy Gosławice kosztuje 30 tysięcy. Komisja konkursowa uznała więc,  że jeśli w budżecie miasta uda się wygospodarować dodatkowe 7 tysięcy, projekt Gosławic powinien być zrealizowany.

Lista wniosków, które dostaną dofinansowanie:

Wniosek Dzielnicy Nowej Wsi Królewskiej
Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obszarze Nowej Wsi Królewskiej – 143 pkt. – poprzez:
Likwidacja uciążliwości w ruchu pojazdów poprzez nakaz lub ograniczenia parkowania oraz wypoziomowanie kratek ściekowych do rzędnych nawierzchni ulic.
Zmiana kierunku ruchu na wybranych ulicach (na jednokierunkowy).
Ograniczenie do 40 km/h prędkości dla pojazdów na ulicach o szer. 5,5 m.

Wniosek Dzielnicy Zakrzów
Nazwa zadania: Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 przy         ul. Budowlanych 40 – 141 pkt.

Wniosek Dzielnicy Bierkowice
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice do celów sportowo-rekreacyjnych – 140 pkt.

Wniosek Dzielnicy Nowej Wsi Królewskiej
Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych na ulicach i przejściach dla pieszych w Nowej Wsi Królewskiej poprzez likwidację zagrożenia, jaką stanowi brak oświetlenia ulic i przejść dla pieszych – 136 pkt.

Wniosek Dzielnicy Nowej Wsi Królewskiej
Nazwa zadania: Zakup urządzeń podnoszących sprawność fizyczną dzieci i młodzieży wraz z urządzeniami podnoszącymi bezpieczeństwo przy nowo powstającym terenie rekreacyjnym przy ul. Wschodniej – 134 pkt.

Wniosek Dzielnicy Gosławice
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Wiejskiej – 131 pkt.

Wniosek Dzielnicy Grudzice
Nazwa zadania:  Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – 120 pkt.

Wniosek Dzielnicy Grudzice
Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Grudzicach – 117 pkt.

REALIZACJA ZALEŻNA OD POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW:

Wniosek Dzielnicy Gosławice
Nazwa zadania: Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego z zachowaniem obecnie istniejącego ukształtowania terenu i drzewostanu  przy ul. Żytniej – 111 pkt.

za: Radio Opole www.radio.opole.pl

oprac: ŁŻ

 

Komentarze są zamknięte