Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

W XIII wieku tworzyli dwaj polscy uczeni europejskiego formatu, którzy pochodzili ze Śląska. Jednym z nich był znany nam już Witelon, a drugim jest Franco de Polonia, któremu zawdzięczamy pierwszy opis budowy przyrządu astronomicznego zwanego torquetum, które służyło do pobierania i konwertowania pomiarów wykonanych w trzech zestawów współrzędnych. Franco de Polonia był jednym z najwybitniejszych astronomów europejskich drugiej połowy XIII wieku. Znany był głownie we Francji. Najwcześniejsze znany jego rękopis datowany jest na 1284 r. Uczony ten znalazł swoje miejsce w astronomii następnych stuleci, ponieważ konstrukcja torquetum znalazła również odzwierciedlenie w pracach Johannesa Regiomontanusa i Petera Apianusa (1495-1552). Z rozprawy naukowej „Tractatus Turceti” Franco de Polonia korzystano aż do XVI wieku.

Oprac. Fundacja Dla Dziedzictwa

Komentarze są zamknięte