Minęła czwarta doba protestu głodowego na Śląsku

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dzień rozpoczął się jak zwykle modlitwą – Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

Głodujących odwiedzili: Delegacja Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącym Dominikiem Kolorzem na czele. Wyrazy poparcia przekazali: Wiceprzewodniczący ZR. Mirosław Truchan i Ryszard Drabek, Lesław Ordon – Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty Regionu Śląsko – Dąbrowskiego,

Elżbieta Susek ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Barbara Panczocha z Solidarności Ziemi Tarnogórskiej, Członek Komisji Zakładowej „S” Oświaty W Zbrosławicach – Kazimierz Bartos. Odwiedzająca grupa nauczycieli wpisała do księgi pamiątkowej „ Kto chce zakłamać historię ma niecne cele wobec teraźniejszości i przyszłości Polski”.

Z nauczycielem historii ze Szwajcarii Christianem Kamylem rozmawiano o nauczaniu historii i jej roli w kształtowaniu tożsamości narodowej. Wpisał do księgi pamiątkowej „Bardzo dziękuję za interesującą wizytę i dyskusję o polskiej historii i polityce”.

Głodujący złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Smoleńskim w drugą rocznicę pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich.

Telefonicznie wyrazy poparcia przekazał Poseł Antoni Macierewicz

W godzinach wieczornych wspierali głodujących:

Jerzy Polaczek – Poseł (PiS), Barbara Dziuk – radna Sejmiku Samorządowego.

Krzysztof Śmieja, b. poseł, Sędzia Trybunału Stanu i działacz NZS lat 80-tych;

Piotr Pigoń – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Tarnowskich Górach.

Późno wieczorem wstąpili do głodujących Wrocławianie wracający z uroczystych obchodów drugiej rocznicy pogrzebu Pary Prezydenckiej. Pozdrowienia i wyrazy solidarności w imieniu Klubu Gazety Polskiej i środowiska opozycji niepodległościowej z lat 1970- 80.- Maria Świerczyńska, Marian Majcher, Małgorzata Suszyska,

Media.

W tygodniku tarnogórskim „ GWAREK” ukazał się na pierwszej stronie artykuł o proteście głodowym,

Głodujący udzielili wywiadów dla Gazety Polskiej Codziennie, TV GWAREK, Polskiego Radia Katowice –„ Lwowska Fala” ( Danuta Skalska). Kontrolnie kontaktowały się też inne media.

Stałą opiekę nad protestem sprawują Jan Jelonek i Zbyszek Klich z Tarnogórskiej Delegatury „Solidarności”

Na zakończenie dnia głodujący odmówili różaniec.

Jadwiga Chmielowska

Andrzej Kamiński

Ryszard Nikodem

Anna Zaskórska

Komentarze są zamknięte