Kongres Protestu: O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!

Niezależna Gazeta Obywatelska

W sobotę 31 marca 2012 w siedzibie NOT w Warszawie odbył się pierwszy Kongres Protestu pod hasłem „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw!”. W kongresie wzięło udział około 150 osób z całej Polski, reprezentujących różne organizacje społeczne.

Bezkarność sędziów i posłów

W czasie obrad wystąpili np. Janusz Sanocki (b. burmistrz Nysy, radny Rady Powiatu Nyskiego ), profesor Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wrocławski, lider Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych), Jerzy Jachnik (Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur), Teresa Borowska (Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP), Zdzisław Szramik przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy) , Mariusz Gierej -lider ruchu protestu przeciw ACTA, Krystyna Górzyńska z inicjatywy „Sąd Obywatelski” czy redaktor naczelny „Prawdę mówiąc” Marek Ciesielczyk. Ponadto w dyskusji zabrali głos przedstawiciele różnych środowisk z całej Polski.

Uczestnicy Kongresu Protestu uważają, iż ustrój państwa, w którym żyjemy, jest zły, a samo państwo, nazywane III RP, krzywdzi ludzi poprzez swe skorumpowane i antyobywatelskie instytucje, jak sądy, urzędy skarbowe, ZUS etc. W systemie ustrojowo-prawnym III RP zamiast logiki dobra wspólnego mamy logikę klik, interesów grupowych, mafii, koterii. Nad społeczeństwem dominuje „nowa klasa”, która wyzwoliła się z wszelkiej kontroli za pomocą niedemokratycznych ustaw (w tym Konstytucji RP), gwarantujących bezkarność sędziom czy też posłom.

Rzeczpospolita Wolnych Polaków

Organizator Kongresu protestu – Janusz Sanocki powiedział m.in. w swoim wystąpieniu: „22-letnie doświadczenie pokazuje, że nie da się naprawić tego systemu. Konieczne jest całkowite odrzucenie ustroju tego państwa i zbudowanie nowej Rzeczpospolitej Wolnych Polaków. Należy najpierw przeprowadzić powszechne referendum obywatelskie, niezależnie od stanowiska Sejmu, który – jak pokazuje praktyka – lekceważy wolę społeczeństwa. „Nie będziemy pisać wniosku do tego pseudosejmu, po to żeby ci pseudoreprezentanci wrzucili potem miliony podpisów do kosza. (…) zorganizujemy obywatelskie komitety referendalne w każdym powiecie, w każdej gminie…” – piszą pomysłodawcy Kongresu Protestu.

Zdają sobie jednocześnie sprawę, że system III RP z jego układami nie odda władzy dobrowolnie. Jednak wynik referendum będzie podstawą do jego zanegowania. „Może nastąpić konieczność szerokiej akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Po skutecznym przeprowadzeniu referendum obywatelskiego społeczeństwo będzie zorganizowane i zdolne do takiej akcji”.

Referendum Obywatelskie

Kongres Protestu przyjął uchwałę o przeprowadzeniu Referendum Obywatelskiego, w którym Polacy mogliby wypowiedzieć się na najważniejsze tematy ustrojowe, prawne i społeczne. Uczestnicy Kongresu powołali zespoły tematyczne, które ponadto maja opracować – oprócz pytań referendalnych – konkretne projekty zmian ustawowych. Powstał m.in. zespół ds. opracowania projektu ordynacji wyborczej kierowany przez prof. Andrzeja Czachora, zespół ds. zmian w prawie – (kieruje nim Jerzy Jachnik). Zespół nadzorujący nadużywanie prawa będzie działał pod kierownictwem Adama Słomki, a zespół organizacyjny Kongresu, przygotowujący przeprowadzenie referendum pod kierunkiem Janusza Sanockiego.

Zebrani postanowili, ze Referendum Obywatelskie zostanie rozpoczęte w maju.

Autor: Janusz Sanocki, Wydawca „Nowin Nyskich”

(na podst. relacji dr Marka Ciesielczyka z pisma „Prawdę mówiąc”)

Komentarze są zamknięte