Przegląd Zespołów Śpiewaczych Diecezji Opolskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W Wielki Czwartek 5  kwietnia w katedrze opolskiej i auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu odbędzie się spotkanie z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu Przeglądów Zespołów Śpiewaczych Diecezji Opolskiej (W tym roku mija 15 lat od pierwszego przeglądu chórów i 10 lat od  pierwszego przeglądu scholi). Muzycy ubogacą śpiewem Mszę Krzyżma Świętego, a po niej, w Muzeum Diecezjalnym spotkają się z biskupem opolskim Andrzejem Czają.

 

Program:

– godz. 8.30 – rozśpiewka w Katedrze opolskiej, przygotowanie Mszy św. Krzyżma

– godz. 9.30 – Msza św. Krzyżma

– Po Mszy św. spotkanie z bp. Andrzejem Czają w Muzeum Diecezjalnym w Opolu

 

Repertuar Ordinarium Missae (części stałe Mszy św.)

Missa mundi, DdN  173. 1-4

Proprium Missae  (części zmienne Mszy św. )

Wejście: Śpiewajcie Panu nową pieśń (muz. H. Schütz);

Procesja z Darami: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza (DdN 205);

Komunia: śpiewy eucharystyczne;

Uwielbienie: Już gościsz Jezu (opr. A. Zoła);

Zakończenie: Chrystus Królem

Autor: Łukasz Woźniak, Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

  1. | ID: 2a41130c | #1

    W Wielki Czwartek 5 kwietnia odbędzie się również tradycyjna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do katedry opolskiej. Ministranci, ministrantki, lektorzy i lektorki wezmą udział we Mszy Krzyżma Świętego o godz. 9.30. Po niej w auli Muzeum Diecezjalnego odbędzie się krótkie spotkanie ministrantów i lektorów z biskupem opolskim Andrzejem Czają, podczas którego zostaną wręczone „Dyplomy Uznania” członkom LSO zgłoszonym przez swoich duszpasterzy. Jest to wyróżnienie dla tych, którzy przez wiele lat gorliwie i wiernie służą przy ołtarzu.

    Więcej o LSO na: http://lso.opole.pl/

Komentarze są zamknięte