Wspólnie propagujmy rzetelną wiedzę na temat antypolonizmu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szanowni Państwo,

od trzech lat prowadzimy stronę Sejsmografu Antypolonizmu. Ilość antypolskich i polonofobicznych postaw nie tylko nie maleje, ale wciąż rośnie.

Niestety, środowiska deklarujące walkę z uprzedzeniami nie widzą problemu. W niczyim interesie nie jest bowiem bronić Polaków. Wydaje się nawet, że interesie wielu jest właśnie obarczać Polaków za każde możliwe zło.

Jak widzicie Państwo, zupełnie inne standardy moralne, prawne, kulturowe, społeczne stosuje się do innych grup narodowościowych niż do Polaków.

Polacy są w pewnym sensie wciąż podludźmi. Najbardziej zaś są podludźmi dla tych działaczy i organizacji, które mają gęby pełne frazesów o tolerancji, postępie itd.

Zachęcamy Państwa do większego zaangażowania się w sprawę naświetlania antypolonizmu i polonofobii. Choćby poprzez umieszczanie na swoich stronach tagów: polonofobia, antypolonizm przy artykułach poświęconych tym problemom. Polacy muszą się nauczyć nazywać problem.

Zachęcamy do kolportowania informacji na temat antypolonizmu oraz antypolskich incydentach.

Zamieszczamy link do artykułu zapraszającego do współpracy te środowiska, instytucje i osoby, które rozumieją problem. Prosimy o kolportowanie jego treści:

http://www.antypolonizm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=761:wspomo-opor-przeciwko-dyskryminacji-polakow-swoj-aktywnoci-nieustajcy-apel&catid=19:akcje&Itemid=29

Twórzmy nieformalne i formalne sieci współpracy pomiędzy Polakami. Twórzmy Archipelag Polskości.

Wymagajmy tych samych standardów traktowania dla wszystkich narodów, w tym dla Polaków!

Z poważaniem

Darek Bozowski

Sejsmograf Antypolonizmu

www.antypolonizm.pl

www.malysabotaz.pl

Nieufność jest wadą, czujność zaletą!

Komentarze są zamknięte