Uroczyste otwarcie nowego żłobka w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

 Jutro o godz. 9.00 wielkie, uroczyte otwarcie żłobka nr 3 przy ul. Górnej w Opolu. Na jego budowę przeznaczono działkę będącą własnością Gminy Opole Nr 1/6 obręb Kolonia Gosławicka o powierzchni 4.278 m2 położoną w cichej i spokojnej dzielnicy Opola w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Inicjatorką budowy tego żłobka i jego „matką chrzestną” jest Violetta Porowska (PiS) Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola.Złożyłam wniosek i lobbowałam za tym, aby został przyjęty i zrealizowany. W ubiegłym roku Prezydent Ryszard Zembaczyński obiecał mi, że ten żłobek powstanie i dotrzymał słowa z czego się ogromnie cieszę. Potem w realizację projektu zaangażowało się wiele osób i jutro będziemy świętować owoc ich ciężkiej pracy. Jestem usatysfakcjonowana i mam nadzieję, że ten żłobek będzie przez wiele lat służył mieszkańcom Opola  – powiedziała NGO Porowska.

Przypomnijmy. W celu realizacji zadania zaplanowano w budżecie miasta Opola na 2011 r. środki finansowe w wysokości 3.100.000 zł. 20 kwietnia 2011 r. w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursem w ramach Resortowego programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2011 – złożona została oferta pn. „Budowa żłobka w Opolu przy ul. Wygonowej wraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych”. Całkowity koszt realizacji zadania skalkulowany został na kwotę 3.100.000 zł, przy udziale wnioskowanej dotacji w wysokości 605.000 zł i środkach własnych 2.495.000 zł. Planowana powierzchnia zabudowy żłobka z kuchnią własną wynosiła 620,43 m2 z możliwością rozbudowy obiektu w poziomie. Dla każdej grupy wiekowej zapewniona miała być sala zabaw i sypialnia o łącznej powierzchni 55 m2, łazienka i szatnia. Wspólna dla wszystkich grup jadalnia miała mieć powierzchnię 35 m2. Obiekt żłobka posiadać miał co najmniej 3 wyjścia na zewnątrz, przy czym jedno z wyjść stanowić miało wyjście z lokalu, a drugie wyjście na otwartą przestrzeń. Zadanie realizowane było przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej (prace przygotowawcze, wyposażenie żłobka) oraz Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola (nadzór inwestorski). Kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy na budowę ww. żłobka wykonała Firma TERRABUD II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Umowę na wykonanie żłobka z Zakładem Usług Budowlanych inż. Jan Dudzik. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło w dniu 29 lipca 2011r. Zakończenie budowy 26 stycznia 2012r. WYKONANIE Całkowity koszt budowy: 2.837.148,66 zł. Dotacja: 555.403,60 zł. Wyposażenie: ok. 200.000 zł. Powierzchnia zabudowy żłobka wraz z kuchnią własną wynosi 660,60 z2, kubatura 3.300 m3. Dla każdej grupy wiekowej zapewniona jest sala zabaw i sypialnia o łącznej powierzchni ok. 60 – 70 m2, łazienka i szatnia. Wspólna dla wszystkich grup jadalnia ma powierzchnię ok. 91,80 m2. Obiekt żłobka posiada 3 wyjścia na zewnątrz oraz 3 wyjścia z sal dzieci na taras rekreacyjny, ogród i plac zabaw. Budynek wyposażony jest w trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, a meble są dostosowane do wymagań ergonomii dzieci. Zapewniona jest możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Wybudowano parking na 10 miejsc. Zainstalowano system monitoringu. Innowacje technologiczne: 1) do ogrzewania zastosowano odnawialne źródła ciepła – pompa cieplna powietrzna, 2) zainstalowano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 3) zamontowano wysokosprawny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, 4) na przyłączu do kanalizacji deszczowej wykonano zbiornik retencyjny wody deszczowej. Liczba miejsc w żłobku – ogółem 50 I grupa – 10 miejsc, II i III grupa – po 20 miejsc. Zatrudnienie: 19 etatów

Oprac: TK na podstawie materiałow przygotowanych przez Biuro Prasowe Prezydenta Miasta Opola

Komentarze są zamknięte