Rekolekcje dla małżeństw w Nysie

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniach od 16 do 18 marca (piątek – niedziela) w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się rekolekcje dla małżeństw w organizowane przez ruch rekolekcyjny „Spotkania Małżeńskie”.  Początek w piątek o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę około godz. 15.00.

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.

Szersze informacje dostępne są na stronie www.spotkania.emaus.pl

Zgłoszenia: Teresa i Tomasz Jurosowie, tel. 77 402 66 28

Za: Biuro Prasowe Diecezji Polskiej

Komentarze są zamknięte