112 zgłasza się

Redaktor Obywatelski

W ramach realizacji projektu OST 112 do sieci podłączona została już większość lokalizacji istotnych dla sprawnej obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112. Realizacja projektu pomyślnie dobiega końca – informuje CPI.

Niespełna dwa miesiące przed zakończeniem realizacji projektu, wdrożono już większość węzłów sieci OST 112 oraz uruchomiono główne funkcjonalności sieci – usługi transmisji głosu, obrazu i danych.

Po przeniesieniu usług z dotychczas wykorzystywanej infrastruktury na nową sieć, OST 112 stała się podstawową siecią teletransmisji wykorzystywaną przez jednostki Policji, komendy wojewódzkie i miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego.

Równolegle z uruchamianiem węzłów i usług OST 112 został uruchomiony centralny system zarządzania i monitoringu OST 112, umożliwiający administratorom nadzór nad nieprzerwanym funkcjonowaniem sieci. Sprawnej komunikacji w ramach sieci OST 112 służyć będzie 1 500 specjalnie zakupionych dla jednostek Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej telefonów IP.

Zdaniem Centrum Projektów Informatycznych, wdrożenie zintegrowanej, działającej poza siecią internet, ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej, zapewniającej usługi teletransmisji i łączności głosowej, to niezbędny element do prawidłowego funkcjonowania służb ratownictwa i porządku publicznego oraz całego Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Dla obywatela, nowoczesne i bezpieczne rozwiązania wykorzystane przy budowie sieci OST 112 oznaczają poprawę bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 

źródło: mswia.gov.pl; PAP

oprac: ŁŻ

Komentarze są zamknięte