Watch DOG: Solidarna Polska przeciwko polskim obozom koncentracyjnym

Niezależna Gazeta Obywatelska8

W piątek, 3 lutego br.,w biurze Solidarnej Polski w Opolu odbyła się konferencja prasowa poruszająca sprawę czwartkowej emisji filmu pt. Polskie obozy koncentracyjne w Katowicach.W konferencji uczestniczył Radny Miasta Opola Michał Nowak (SP) oraz Marcin Rol , szef opolskiej młodzieżówki Solidarnej Polski.

Sprzeciwiali  się oni używaniu w polskiej debacie publicznej określenia Polskie obozy koncentracyjne, które w ich przekonaniu degraduje rolę Polaków i fałszują historię. Jak podkreślali, nie chcą oni wojny ze Ślązakami, gdyż sami urodzili się na Śląsku,ale stosowanie takiej retoryki przez ugrupowanie pod kierownictwem Jerzego Gorzelika uważają za nie do zaakceptowania i uwłaczające pamięci zamordowanych w obozach Polaków.

Przypominali, że obozy, o których kręcony był film, utworzone zostały przez Niemców na początku II wojny światowej, a później kierowane przez sowieckiego okupanta, gdyż Polska nie stała się po zakończeniu wojny wolnym państwem. Samo ich istnienie nie wynikało zatem z inicjatywy polskiego narodu, ale sowieckich okupantów i polskojęzycznych komunistów.

Powiadomili również o wysłaniu do Donalda Tuska listu, w którym wzywają go do reakcji na działania Platformy Obywatelskiej w woj. śląskim, gdzie zawiązali oni koalicję rządzącą z RAŚ.

Autor: Watch Dog

Szanowny Panie Premierze!

Wdniu2lutego2012r.wkatowickimkinoteatrzeRialto,miałamiejsceprojekcjafilmupt.Polskieobozykoncentracyjne.ByłaonawspółorganizowanaireklamowanaprzezRuchAutonomiiŚląska,któryzapraszałnaww.spotkaniem.in.nałamachswojejoficjalnejstronyinternetowej.

Ztegotytułu,wyrażamygłębokiezaniepokojeniesytuacją,gdywgranicachnaszegopaństwaotakdramatycznejhistorii,chcesięprzypisaćwszystkimPolakomwspółudziałwtworzeniuobozówkoncentracyjnych.Uznajemytozacelowesfałszowaniehistorii,którapamiętaniemieckichnazistówtworzącychwczasieIIwojnyświatowejobozykoncentracyjnenatereniePolski,którenastępniezajmowanebyłyprzezżołnierzyArmiiCzerwonejipolskichkomunistów,którzyzdradziliswójwłasnyNaród.WnaszejocenieniestosownymioburzającymjestprzypisywaniePolakomudziałuwtworzeniuobozówkoncentracyjnych,wktórychsamiginęlizgłoduiwycieńczenia.

Chcemyrównieżpodkreślić,żezarzucaniepolskiemupaństwumilczeniaww.sprawiejestnietaktowne,gdyżInstytutPamięciNarodowej,utworzonyzinicjatywypolskichpolityków,wydawałprofesjonalnepublikacjeokomunistycznychrepresjachnaGórnymŚląsku.

Niemożemypozwalać,PaniePremierze,abytegorodzajunazewnictwotrafiłodoobieguwpolskiejdebaciepublicznej.Polacysłusznieoburzalisię,gdytakiestwierdzeniapadaływniemieckichifrancuskichmediachwpoprzednichlatach.Wówczasinterwencjęwtejsprawiepodejmowalipolscyambasadorzy,którymprzyznawanoracjęiuznawanoużywanietakichokreśleńzaniedopuszczalne.

PełnionaprzezPanafunkcjaPrzewodniczącegoPlatformyObywatelskiejobligujerównieżdotego,abywyjaśnićsprawęzregionalnymistrukturamiPOwwoj.śląskim,gdziezostałazawiązanakoalicjarządzącazRuchemAutonomiiŚląska.WtamtejszymSejmikuWojewódzkimistniejąrównieżinnipotencjalnikoalicjanci,którzywswoimpojmowaniurzeczywistościnieprzypisująPolakomzbrodniczejdziałalności.Sytuację,wktórejpozostawiPanPremierkoalicjębezzmian,uznamyjakoświadomeprzyzwolenienauwłaczanieiniszczeniepamięcidziesiątektysięcyPolaków,którzyzginęliwobozachkoncentracyjnychod1939r.

 1. Ozi
  | ID: 6ca52525 | #1

  RAŚ to nieporozumienie, dlatego dyrdymały jakie serwują ludziom można włożyć miedzy bajki.
  Panowie z Solidarnej Polski reagujcie i pokazujcie takie knoty!!!

 2. svatopluk
  | ID: b970278e | #2

  O pokazie filmu i dyskusji było wiadomo od dni. Gdzie byli wtedy przedstawiciele SP?
  Czyżby nie czuli się na siłach stanąć w szranki?

  Te obozy po pewnym czasie od NKWD przejęły odpowiednie organy polskie.
  I czy to czasem nie polska prawica narodowa z panem Przewoźnikiem na czele nie forsowała pomysłu o podawaniu w takich przypadkach narodowości sprawców?

 3. Pejter
  | ID: b943a815 | #3

  Może by tak chłopaki najpierw zobaczyły film, zanim zaczną fanzolić?
  No i ciekawa rzecz: każda inicjatywa w woj. śląskim to sprawka RAŚ – dla nas super :)))) (ale wolimy nie przypisywać sobie nie swoich zasług – projekcję oraz dyskusję zorganizowało Muzeum Śląskie w Katowicach).

 4. | ID: 4b0fa2c6 | #4

  Na haniebne postępowanie raś trzeba reagować i dobrze, że coraz czesciej się to dzieje. RAŚ pluje na Polskę, działa wbrew jej interesowi narodowemu. Czas postawić tamę tej ideologii. Jak można być tak bezczelnym by używać przymiotnika polskie? Brawo SP.

 5. svatopluk
  | ID: 830bcef8 | #5

  znowu następny odważny z ostatniego szeregu:)

 6. Rafał
  | ID: 704e53e9 | #6

  RAŚ to organizacja separatystyczna typu ira czy eta należy natychmiast zdelegalizować tą organizacje zanim nie zaczną podkładać bomby pod Polskimi urzędami

 7. svatopluk
  | ID: 2f9fb00e | #7

  zapewne masz dowody.
  wiec na co czekasz? marsz do prokuratury!

 8. szczur internetowy
  | ID: bb211cf3 | #8

  Byłoby miło, gdyby Redakcja wrzuciła tę stronę do linkowiska
  http://polskislonsk.pl/

Komentarze są zamknięte