Archiwum

Archiwum dla 21/12/2011

Polska złamała unijne prawo zabraniając OFE swobodnie inwestować za granicą

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą.

Utrzymując w mocy przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które wprowadzają ograniczenia w inwestowaniu przez polskie Otwarte Fundusze Emerytalne w innych państwach członkowskich UE, Polska naruszyła ustanowioną traktatem swobodę przepływu kapitału Czytaj więcej…

Wystarczy zostać „artystą”. Wolność słowa nieograniczona!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Nie będzie śledztwa przeciwko raperowi, który deklarował zamiar zabicia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sąd Okręgowy w Opolu oddalił zażalenie prezesa Komitetu Obrony przed Sektami Ryszarda Nowaka na decyzję prokuratury w tej sprawie. Nowak powiadomił prokuraturę, że – jego zdaniem – raper Bartłomiej Huk, znany jako Hukos, w jednej ze swoich piosenek z płyty wydanej w 2007 r. deklarował zamiar zabicia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Ryszard Nowak powoływał się m.in. na fragment utworu „Panie prezydencie”: Czytaj więcej…

Solidarność: Nie przehandluj pierwszej gwiazdki

Niezależna Gazeta Obywatelska

Pracownicy sieci handlowych należący do NSZZ „Solidarność” będą dziś w Warszawie apelować do klientów o wsparcie w staraniach o dialog z szefami sklepów.

Związkowcy mają nadzieję, że akcją zwrócą uwagę na swoje problemy i brak zainteresowania nimi ze strony właścicieli super- i hipermarketów. Uczestnicy happeningu będą też przekonywać mieszkańców Warszawy do wcześniejszych zakupów świątecznych. Akcja jest częścią większego projektu NSZZ „Solidarność”, którego celem jest promocja dialogu pracodawców z pracownikami, inicjowanie dyskusji na temat braku współpracy w rozwiązywaniu problemów pracowników. Czytaj więcej…

Narasta patologia rodziny

Niezależna Gazeta Obywatelska

Z pewnością nie ma młodej pary, która by chciała stworzyć złe małżeństwo, niestety uleganie współczesnym trendom może do tego prowadzić – wynika ze słów dr Wandy Półtawskiej, członkini Papieskiej Akademii Życia.

Patologia rodzin nie obejmuje jedynie domów, w których panuje przemoc – bardziej natomiast te, w których panuje utylitarne podejście do drugiej osoby, przekonanie, że związek ma być Czytaj więcej…

Czy Słomka i Macierewicz są „ofiarami” represji byłych funkcjonariuszy WSI?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Maj roku 2006. Środowisko Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny publicznie apeluje o powołanie komisji śledczej Sejmu RP ds. zbadania działalności Wojskowych Służb Informacyjnych. W ciągu miesiąca przewodniczący Konfederacji Adam Słomka zostaje w spektakularny sposób zatrzymany pod zarzutem rzekomych „fałszerstw wyborczych” w kampanii 2005 r. W lipcu 2006 r. Gazeta Wyborcza informuje, cyt. „ (…) w środę prokuratura wydała nakaz zatrzymania Słomki, jednak policja miała kłopoty z ustaleniem jego miejsca pobytu. Czytaj więcej…

Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Na 21 – 22 grudnia przypada tzw. Godowe Święto (Szczodre Gody, Święto Zimowego Staniasłońca) – pradawne święto Słowian obchodzone w okresie przesilenia zimowego. Było to jedno z czterech głównych świąt solarnych obchodzone przez wszystkie współczesne grupy rodzimowiercze. Święto to wyznaczało początek nowego roku. W mowie dawnych Słowian słowo „god” oznaczało „rok”. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 4. rocznica wejścia Polski do strefy Schengen

Niezależna Gazeta Obywatelska 2

21 grudnia 2007 r. Polska przystąpiła do tzw. strefy Schengen obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. Nasze państwo ratyfikowało tzw. układ z Schengen – porozumienie zawarte 14 czerwca 1985 r. w miejscowości Schengen w Luksemburgu, które znosiło kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmocniono współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, a także współpracę przygraniczną. Czytaj więcej…