Oświadczenie władz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego

Niezależna Gazeta Obywatelska3

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie zarządów Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej.

Przedmiotem dyskusji były zasady współpracy pomiędzy organizacjami i przyszłość polskiego ruchu narodowego. Omawiana była również sytuacja Polski w kontekście kryzysu Unii Europejskiej i stanowisko, jakie zajmuje rząd RP wobec międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej.

Zgromadzeni wyrazili zadowolenie z faktu rozpowszechniania się idei narodowej wśród coraz szerszych rzesz Polaków. Mówiono o tym m.in. w kontekście listopadowego Marszu Niepodległości w Warszawie, a także znaczącego wzrostu liczby osób pragnących wstąpić w szeregi obydwu organizacji narodowych. Podkreślono konieczność kontynuowania współpracy; władze MW i ONR widzą potrzebę oddolnego organizowania się społeczeństwa polskiego. Jest to tym bardziej istotne, że obecna klasa polityczna, a zwłaszcza antyniepodległościowy obóz lewicowo-liberalny, zmierza do pozbawienia Polski jakiejkolwiek podmiotowości na arenie międzynarodowej. Obecna polityka ekonomiczna rządu prowadzi również nasz kraj do zapaści gospodarczej. Jedyną adekwatną odpowiedzią na pojawiające się zagrożenia jest zorganizowanie się Polaków w oparciu o myśl narodową.

Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny dziękują wszystkim patriotom za udział w Marszu Niepodległości, który zakończył się pod pomnikiem twórcy ruchu narodowego i ojca polskiej niepodległości w roku 1918, Romana Dmowskiego. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem całego narodu wywalczymy pełną niepodległość, od lat trwonioną i sprzedawaną przez establishment polityczny. Narodowcy, reprezentanci młodego pokolenia Polaków, będą zawsze w pierwszym szeregu autentycznych obrońców suwerenności i tożsamości narodowej.

Przemysław Holocher, Kierownik Główny ONR

Robert Winnicki, Prezes MW

Warszawa, 11 grudnia 2011 r.

  1. 13 grudnia 2011, 23:21 | #1
  2. | ID: 68d20865 | #1

    Dziękuję wam panowie i panie za Marsz Niepodległości. Naprawdę wspaniała sprawa.

  3. Kazik
    | ID: 4a177e0b | #2

    Musimy się jednoczyć – totalitaryzm rośnie w siłę.

Komentarze są zamknięte