Kartka z kalendarza: dziś mija 356. rocznica ogłoszenia uniwersału opolskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

30 listopada 1655 r. podczas potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz ogłosił w Opolu uniwersał królewski do nardu polskiego wzywający do powstania przeciwko Szwedom.

17 października 1655 r. król Polski wraz z żoną Marią i dworem wyjechał do Głogówka w księstwie opolsko-raciborski, które posiadał tytułem zastawu. Został z honorami przyjęty na zamku w Głogówku przez ród von Oppersdorffów. Kancelaria królewska urzędowała natomiast w Opolu w klasztorze franciszkanów. 30 listopada 1655 r. w refektarzu klasztornym król ogłosił uniwersał, którego treść została zredagowana w Opolu podczas zwołanego zjazdu senatorów.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte