Genderideologia w podręcznikach?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Na półki księgarskie i do szkół trafił zmodyfikowany podręcznik wychowania do życia w rodzinie przygotowany pod dyktando środowisk homoseksualnych. Dokonane, za zgodą recenzenta MEN, modyfikacje dotyczą rozdziału poświęconego delikatnej kwestii, jaką jest ludzka płciowość.

Po modyfikacjach dokonanych na wniosek toruńskiego Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” działającego na rzecz lobby homoseksualnego w encyklopediach Wydawnictwa Naukowego PWN dotyczących definicji pojęć: „homoseksualizm” i „biseksualizm”, przyszedł czas na podręcznik szkolny. Chodzi o pozycję „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum”. Podręcznik trafił do księgarń nakładem wydawnictwa Rubikon. Jak czytamy w notce redakcyjnej wydawnictwa reklamującej podręcznik, to książka, po którą uczeń sięgnie bez oporów i niechęci. „Dlatego ambicją autorów było, oprócz rzetelnego przekazania wiedzy, uczynienie tej edycji bliskiej potrzebom i przeżyciom nastolatków. (…) Po tę książkę mogą sięgnąć również rodzice, szczególnie wtedy, gdy spotkają się z tzw. kłopotliwymi pytaniami” – pisze wydawca. Tymczasem znowelizowane wydanie podręcznika pomija wiele istotnych kwestii, np. fakt, że nakłanianie nieletnich do kontaktów homoseksualnych podlega karze.

W porównaniu ze starszymi edycjami tej książki zniknęły informacje o zagrożeniach dla tożsamości seksualnej, wśród których wymieniano np. wielokrotne doświadczenia seksualne nastolatka z dorosłą osobą homoseksualną czy intensywny, wieloletni kontakt z pornografią homoseksualną. Z bibliografii w podręczniku usunięto m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego. Zmiany dotyczą dostosowania treści podręcznika do nowej podstawy programowej przedmiotu, jakim jest wychowanie do życia w rodzinie. Dokonane za zgodą recenzenta powołanego przez MEN modyfikacje są znaczące. Dotyczą rozdziału poświęconego tak delikatnym kwestiom jak seksualność człowieka.

Źródło: www.piotrskarga.pl (Pełny tekst: „Nasz Dziennik”)

Komentarze są zamknięte