Do 15 maja dotacje na ratowanie zabytków Opola

Niezależna Gazeta Obywatelska
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola do 15 maja można składać wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane opolskich zabytków. Termin ten dotyczy wniosków, których realizacja obejmie 2011 rok.
 
Wnioski na dotację, których realizacja obejmie rok następny można składać do 31 lipca br. w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja. Szczegółowe informacje o dokumentach, jakie należy dołączyć do wniosku dostępne są w uchwale Rady Miasta Opola

Dotacje na prace konserwatorskie mogą być udzielane przez gminę w przypadku, kiedy zabytek znajduje się w złym stanie technicznym, jest on wpisany do rejestru zabytków oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe i znajduje się na obszarze gminy Opole. Dotacje przyznaje się nie tylko na same prace konserwatorskie, ale także sporządzanie ekspertyz technicznych, badań, wykonanie dokumentacji konserwatorskich i innych działań zmierzających do zabezpieczenia zabytku. 

Wzór wniosku o dotację <POBIERZ>
Wzór sprawozdania z wykonanych prac <POBIERZ>

Źródło: www.opole.pl

Komentarze są zamknięte