Na witrynie GUS-u można dokonać próbnego samospisu

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Główny Urząd Statystyczny uruchomił na swojej stronie internetowej demonstracyjny formularz do samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r., który rusza 1 kwietnia br. Zachęcamy do wzięcia udziału w spisie. Badanie to dostarczy szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin.

Będzie też pytanie o narodowość, co w przypadku Mniejszości Niemieckiej i Ruchu Autonomii Śląska ma istotne znaczenie. Dlatego nie ignoruj, weź udział w samospisie i zadeklaruj narodowość polską. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

  • pobranie danych z systemów informacyjnych,
  • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
  • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego,
  • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego. 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – działa wersja demonstracyjna formularza, która umożliwia próbne przeprowadzenie internetowego samospisu. Każdy może teraz zalogować się do testowego programu online i sprawdzić jego działanie, wpisując na próbę swoje dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania samospisu. Wersja demo jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością tej aplikacji. Oznacza to, że wprowadzone do tego formularza informacje nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania z systemu. Bezpośredni link do formularza znajduje się tutaj.

Właściwy formularz będzie można wypełnić w chwili rozpoczęcia NSP 2011, czyli od 1 kwietnia 2011 r., do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, co oznacza, że będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania – jednorazowo lub etapami – dowolnego dnia i o dowolnej porze. Wprowadzane dane będą zapamiętywane przez system. Jeśli przez wspomniane 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub osobiście przez rachmistrza spisowego. Szczegółowe informacje na temat NSP 2011 znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Weź udział w spisie powszechnym i zadeklaruj narodowość polską!

Autor: Tomasz Kwiatek

  1. | ID: d47b78db | #1

    nie posiadam meldunku w Polsce,mieszkam i pracuje w Szwecji. Dorota Slawecka

  2. | ID: b0944059 | #2

    Z wielką przyjemnością zadeklaruję narodowość polską.

Komentarze są zamknięte