Archiwum

Archiwum dla 17/03/2011

„Straciłem całkowicie zaufanie do PO i nie ma takiej możliwości, aby ci ludzie dostali mój głos” – z Markiem Samborskim, posłem na Sejm I kadencji, działaczem KLD, a obecnie jednym z organizatorów ugrupowania PJN w Opolu rozmawia Tomasz Kwiatek

Niezależna Gazeta Obywatelska 16

Zanim przejdziemy do bieżących spraw wróćmy do lat 80. XX w., kiedy byłeś szefem NZS na WSP w Opolu, co takiego z tamtych czasów może być dzisiaj ważne dla studentów?

Jedna rzecz na pewno choć nie tylko dla studenta. Zawsze jest szansa, a nawet i możliwość zaistnienia jako podmiot, a nie przedmiot życia społecznego. W tamtym czasie potrafiliśmy się zorganizować, być podmiotem tego, co się działo na WSP i w szkolnictwie w przeciwieństwie do członków „zsypu” (SZSP), którzy tylko załatwiali wycieczki, akademiki i fuchy, natomiast nie walczyli o podmiotowość, szli z falą. Czytaj więcej…

Dla Amerykanów Internet stał się ważniejszym źródłem informacji niż prasa

Niezależna Gazeta Obywatelska

Doroczny raport Pew Reaserch Center nie pozostawia złudzeń co do kierunku rozwoju mediów. Po raz pierwszy w historii, Amerykanie chętniej korzystają z internetu niż z prasy jeśli chodzi o zdobywanie informacji.

Raport na temat „stanu mediów” w USA pokazuje, że 46% mieszkańców USA korzysta z internetu by zdobywać informacje – wzrost o 17% w porównaniu z poprzednim tego typu raportem. Czytaj więcej…

Andrzej Trybuła: Felieton prawie poważny „Dziel i rządź”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Andrzej Trybuła

Na naszych oczach rodzi się nowa, bardzo poważna siła polityczna. Jest jeszcze słaba, w żadnym stopniu niesformalizowana. Ciągle jeszcze przeżywająca wzloty i upadki okresu młodości, jednak już na tyle mocna, żeby nie obawiać się marginalizacji i całkowitego odejścia w niebyt. Jej obecna struktura ciągle jeszcze przypomina bardziej tworzony oddolnie ruch społeczny, złożony z działających osobno i pozornie niezwiązanych ze sobą małych grup, niż klasyczną, kadrową partię polityczną, Czytaj więcej…

Transvaal, Oranje i Boerowie (cześć I)

Niezależna Gazeta Obywatelska

Przeciętnemu człowiekowi zestawione w tytule nazwy muszą wydawać się obce, niezrozumiałe a wręcz zbyt fantastyczne aby posiadały kiedykolwiek odpowiednik w rzeczywistości. Jeśli dodam, że nazwy te dotyczą ludzi rasy białej to śmiem wątpić by współczesny konsument powiązałby te nazwy z Afryką. Tymczasem południowa część kontynentu Afrykańskiego na przestrzeni wieku XVIII i XIX Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 202. rocznica przetopienia przez Prusaków polskich insygniów koronacyjnych

Niezależna Gazeta Obywatelska

202 lata temu, 17 marca 1809 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III wydał zarządzenie nakazujące rozbicie i przetopienie polskich regaliów królewskich, które były dobrem narodowym, oznakami władzy, godności i stanu królewskiego królów polskich. Polskimi insygniami koronacyjnymi były: korona, jabłko, berło i miecz. W 1811 r. przeprowadzono w Królewcu ich komisyjne zniszczenie. Czytaj więcej…