Kartka z kalendarza: dziś mija 73. rocznica uchwalenia 5 Prawd Polaków

Niezależna Gazeta Obywatelska

1. Jesteśmy Polakami!

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!

3. Polak Polakowi bratem!

4. Co dzień Polak Narodowi służy!

5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

Te prawdy Polaków zostały uchwalone na Kongresie w Berlinie przez Związek Polaków w Niemczech 6 marca 1938 r. Stały się one podstawą działania Związku. Stworzyły też uniwersalny i ponadczasowy wzór Polaka. Ideał Polaka służącego codziennie Narodowi Polskiemu, szanującego wiarę katolicką – wiarę przodków, którą chce przekazać przyszłym pokoleniom. Polaka, który nie mówi źle o Polsce – swojej matce.

Dziś daleko odeszliśmy od tych ideałów. Tym bardziej warto te prawdy przypominać i – przede wszystkim – nosić w sercu. Symbolem Polaków w Niemczech od 1933 r. jest Rodło. Przyjęto je jako znak, gdy został zakazany pruskim prawem tradycyjny Orzeł Biały. Rodło to Polska, symbol łączności z Macierzą. Rodło w swym kształcie graficznym ukazuje stylizowany bieg Wisły oraz miasto Kraków – dawną stolicę Polski. Rodło przeciwstawiane było hitlerowskiej swastyce. Po 1939 r. Związek został przez nazistów rozwiązany, a cześć działaczy pomordowana lub uwięziona w obozach koncentracyjnych. Cześć ich pamięci!

Oprac. TK

  1. | ID: aa95aa2d | #1

    Nie możemy o tym zapomnieć , to nasz obowiązek pozostawiony nam w spadku po przeszłych pokoleniach będący zarazem rękojmią trwałości państwa polskiego a wzorem dla tych co po nas nastaną , którzy mają przejąć od nas „pałeczkę” pokoleń ..

    Ważny tekst .

Komentarze są zamknięte