Kalendarium na I półrocze 2011 – polskie miesiące symbole, czyli polskie drogi do niepodległości

Niezależna Gazeta Obywatelska1

STYCZEŃ

19 I 1945 gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” ostatni dowódca Armii Krajowej rozwiązuje AK uznając, że jest to jedyny sposób uratowania żołnierzy podziemia przed represjami sowieckimi, a dotychczasowe sposoby walki o niepodległą Polskę muszą ulec zmianie /str. 199/200/.

29 I 1990 rozwiązanie PZPR. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przestała istnieć. Początek pluralizmu politycznego w Polsce /str. 461/2/.

LUTY

6 II – 5 IV 1989 obrady Okrągłego Stołu, czyli wynegocjowanie daleko idących reform w PRL przez część opozycji bez naruszenia podstaw  monopolu władzy PZPR. 22 rocznica /str. 457/8/.

10 II 1940 pierwsza deportacja Polaków w głąb ZSRS (okupacja sowiecka), czyli nagłej i masowej wywózki obywateli polskich do odległych rejonów ZSRS (np. Kazachstan) i zmuszanie do niewolniczej pracy. Deportacje kolejne były 13 IV 1940, 28/29 VI 1940 i V/VI 1941. Deportacje dotyczyły ok. 325 tysięcy osób /str.129/30/.

14 II 1942 powstanie Armii Krajowej na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego krzemianujący ZWZ na AK, na jego czele staje gen. Stefan Rowecki „Grot”, głównym celem było przygotowanie kadr do walki o niepodległą Polskę /str. 142/3/4/5/6/.

18 II 1981 po długotrwałych protestach udaje się zalegalizować Niezależne Zrzeszenie Studentów, 30 rocznica /str. 446/7/.

MARZEC

1 III 1951 data egzekucji 7 członków władz konspiracyjnej organizacji „Wolność i Niezależność – wojskowych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 60 rocznica.

8 III – 28 III 1968 protesty marcowe 1968 roku. Wiec studentów w obronie swobód demokratycznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpędzony przez „aktyw robotniczy” i milicję 11 III demonstracje studentów pod budynkiem KC PZPR w Warszawie rozpędzone przez milicję, 15 III w Gdańsku walki uliczne 20 tysięcy demonstrantów z milicją /str. 331/2/3/4/5/6/7/.

12 III 1999 przyjęcie Polski do NATO /str. 492/3/.

14 III 1964 poeta Antonii Słonimski wręcza w Kancelarii Premiera List 34, będący sprzeciwem wobec polityki kulturalnej prowadzonej przez władzę PRL /str.307/8//.

18 III 1965 „List otwarty do partii” J. Kuronia i K. Modzelewskiego okazał się przyczynkiem do ich procesu i uwięzienia /str.366/7/.

20 III 1921 plebiscyt na Śląsku. Zadecydował on o przynależności tych ziem do Polski lub Niemiec. Był niekorzystny dla strony polskiej. Komisarzem plebiscytowym był Wojciech Korfanty. 90 rocznica /str.31/.

25 III 1977 powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela /str. 384/.

27 III – 21 IV 1945 aresztowanie przez NKWD i wywiezienie na proces do Moskwy 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Proces „szesnastu”. 66 rocznica /str. 199/200, str. 493/.

KWIECIEŃ

3 IV 1940 początek zbrodni katyńskiej. 5 III 1940 najwyższe władze ZSRS decydują rozstrzelać oficerów polskich (jeńców kampanii wrześniowej 1939) przebywających w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więzieniach. 3 VI wywiezienie pierwszej grupy jeńców polskich. 13 IV 1943 Niemcy ogłaszają odkrycie grobów polskich oficerów w Katyniu. Początek Kłamstwa Katyńskiego /str. 130/1/2/3, str. 174/5/6/.

2 IV 2005 śmierć papieża Polaka Jana Pawła II. 6 rocznica /str. 393/.

10 IV 2010 katastrofa samolotu na lotnisku w Smoleńsku w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Zginęło 96 ofiar w tym prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią /str. 174/5/6/.

11 IV 1990 likwidacja cenzury w Polsce /str. 492/.

kwiecień 1943 zbrodnie UPA na Polakach w Janowej Dolinie, a potem na Wołyniu i Podolu wobec Polaków i innych narodów /str. 178/9/80/81/.

kwiecień 1944 powstanie organizacji kadrowej „NIE” z gen. Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem” na czele /str. 264/5/.

MAJ

1 V 2004 wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, 7 rocznica /str. 492/.

2-3 V 1921 wybuch III Powstania Śląskiego, na którego czele stanął jako dyktator Wojciech Korfanty. Powstanie zakończyło się sukcesem dla strony polskiej. 90 rocznica /str. 30/1/.

7 V 1977 zamordowanie w Krakowie studenta Stanisława Pyjasa, co doprowadza do powstania pierwszego Studenckiego Komitetu Solidarności. 34 rocznica /str. 385/6/.

13 V 1948 skazano w procesie politycznym na śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego – żołnierza polskiego ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau – autora pierwszych raportów o holokauście. 111 rocznica urodzin /str. 263/4/5/.

13 V 1981 zamach na papieża Jana Pawła II. 30 rocznica /str. 392/3/.

18 V 1920 II Korpus Polski gen. Władysława Andersa zdobywa Monte Cassino, czyli otwiera drogę do zwycięstwa nad Niemcami we Włoszech /str. 172/3/4, str. 193/.

28 V 1981 śmierć prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa 1000-lecia. 30 rocznica /str. 322, str. 268/9/.

CZERWIEC

2-10 VI 1979 pierwsza pielgrzymka papieża Polaka Jana Pawła II do Polski, w czasie której w Warszawie powiedział „Niech zstąpi Duch Twój i odrodzi oblicze ziemi, tej ziemi” /str. 391/2/3/4/5/.

4 VI 1989 wybory Kontraktowe po obradach Okrągłego Stołu. Wygrała „Solidarność’ z PZPR (druga tura 18 VI) /str. 458/9/.

28 VI 1956 „Poznański Czerwiec”, czyli protest robotników Poznania przeciwko komunistycznej rzeczywistości krwawo stłumiony. Zginęło 59 osób, a ponad 500 rannych /str. 287/9/80/81/.

30 VI 1943 aresztowanie przez Niemców w Warszawie gen. Stefana Roweckiego „Grota” – dowódcy Armii Krajowej /str. 156, str. 142/.

czerwiec 1982 powstanie Solidarności Walczącej /str. 438/9/40/.

KWIECIEŃ

3 IV 1940 początek zbrodni katyńskiej. 5 III 1940 najwyższe władze ZSRS decydują rozstrzelać oficerów polskich (jeńców kampanii wrześniowej 1939) przebywających w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więzieniach. 3 VI wywiezienie pierwszej grupy jeńców polskich. 13 IV 1943 Niemcy ogłaszają odkrycie grobów polskich oficerów w Katyniu. Początek Kłamstwa Katyńskiego /str. 130/1/2/3, str. 174/5/6/.

2 IV 2005 śmierć papieża Polaka Jana Pawła II. 6 rocznica /str. 393/.

10 IV 2010 katastrofa samolotu na lotnisku w Smoleńsku w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Zginęło 96 ofiar w tym prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią /str. 174/5/6/.

11 IV 1990 likwidacja cenzury w Polsce /str. 492/.

kwiecień 1943 zbrodnie UPA na Polakach w Janowej Dolinie, a potem na Wołyniu i Podolu wobec Polaków i innych narodów /str. 178/9/80/81/.

kwiecień 1944 powstanie organizacji kadrowej „NIE” z gen. Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem” na czele /str. 264/5/.

MAJ

1 V 2004 wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, 7 rocznica /str. 492/.

2-3 V 1921 wybuch III Powstania Śląskiego, na którego czele stanął jako dyktator Wojciech Korfanty. Powstanie zakończyło się sukcesem dla strony polskiej. 90 rocznica /str. 30/1/.

7 V 1977 zamordowanie w Krakowie studenta Stanisława Pyjasa, co doprowadza do powstania pierwszego Studenckiego Komitetu Solidarności. 34 rocznica /str. 385/6/.

13 V 1948 skazano w procesie politycznym na śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego – żołnierza polskiego ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau – autora pierwszych raportów o holokauście. 111 rocznica urodzin /str. 263/4/5/.

13 V 1981 zamach na papieża Jana Pawła II. 30 rocznica /str. 392/3/.

18 V 1920 II Korpus Polski gen. Władysława Andersa zdobywa Monte Cassino, czyli otwiera drogę do zwycięstwa nad Niemcami we Włoszech /str. 172/3/4, str. 193/.

28 V 1981 śmierć prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa 1000-lecia. 30 rocznica /str. 322, str. 268/9/.

CZERWIEC

2-10 VI 1979 pierwsza pielgrzymka papieża Polaka Jana Pawła II do Polski, w czasie której w Warszawie powiedział „Niech zstąpi Duch Twój i odrodzi oblicze ziemi, tej ziemi” /str. 391/2/3/4/5/.

4 VI 1989 wybory Kontraktowe po obradach Okrągłego Stołu. Wygrała „Solidarność’ z PZPR (druga tura 18 VI) /str. 458/9/.

28 VI 1956 „Poznański Czerwiec”, czyli protest robotników Poznania przeciwko komunistycznej rzeczywistości krwawo stłumiony. Zginęło 59 osób, a ponad 500 rannych /str. 287/9/80/81/.

30 VI 1943 aresztowanie przez Niemców w Warszawie gen. Stefana Roweckiego „Grota” – dowódcy Armii Krajowej /str. 156, str. 142/.

czerwiec 1982 powstanie Solidarności Walczącej /str. 438/9/40/.

Opracowała Krystyna Kulpa na podstawie „Od niepodległości do niepodległości” Historia Polski 1918-1989, Wyd. IPN, Warszawa 2010, red. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F.

  1. Ksenia Ukleja
    | ID: a6f6f19c | #1

    Bardzo przydatne takie kalendarium:)!

Komentarze są zamknięte