Archiwum

Archiwum dla 29/01/2011

200 mln chrześcijan rocznie jest brutalnie prześladowanych

Niezależna Gazeta Obywatelska

Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” opublikowało kolejny raport poświęcony prześladowaniu chrześcijan na świecie w latach 2009-2010. Po raz trzeci tego typu dokument został wydany w języku polskim. Wynika z niego, że aż 200 mln chrześcijan rocznie jest na całym świecie brutalnie prześladowanych z powodu wiary, a w co trzecim kraju brak jest pełnej wolności religijnej. Czytaj więcej…

Psychuszki, czyli medycyna represyjna w ZSRR

Niezależna Gazeta Obywatelska
Partyzant Prawdy

Bukowski był 12 lat wieźniem psychuszek

Wraz z dojściem do władzy Leonida Breżniewa w 1964 r. skończyła się w ZSRR epoka odwilży, która trwała w czasach Nikity Chruszczowa, który oficjalnie potępił zbrodnie stalinowskie. Breżniew wypowiedział hasło, że „w ZSRR nie ma więźniów politycznych, a są tylko bandyci i chorzy psychicznie”. Od tamtego czasu zaczęto w jeszcze większym stopniu, niż w czasach Stalina i Chruszczowa, stosować leczenie psychiatryczne jako karę za niepożądane w ZSRR poglądy polityczne. Za rządów Breżniewa kierownikiem KGB został Jurij Andropow. W 1956 r. Andropow był ambasadorem ZSRR na Węgrzech i obserwował wydarzenia rewolucji węgierskiej z okien ambasady. Andropow dobrze wiedział, że „wirus wolności” może być niebezpieczny również dla samego ZSRR. Czytaj więcej…

Manipulacja medialna na porządku dziennym

Niezależna Gazeta Obywatelska
Łukasz Żygadło

Łukasz Żygadło

Wydawałoby się, że mamy demokrację, że każdy może opowiedzieć, się po danej stronie, bez żadnych konsekwencji. Każdy człowiek ma oczy, każdy również ma swój wybór, który na podstawie doświadczeń i zdobytej wiedzy utrwala, a w przypadku polityki przenosi na kartę do głosowania. Wiedzę oraz informację na dany temat dostarczają nam w dużej mierze media, które potrafią wykreować każdą rzeczywistość. Czytaj więcej…