ZUS bliżej Ciebie: Przedsiębiorco! Do końca stycznia powiadom ZUS o wypadkach i niekorzystnym środowisku pracy

Autor Obywatelski

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na formularzu ZUS IWA. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej firmy.31 stycznia upływa termin na przekazanie do ZUS formularza ZUS IWA czyli informacji o danych za 2016 r. służących do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Podaje się w niej rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

– Dane od przedsiębiorców są niezbędne aby ZUS ocenił stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeżeli u pracodawcy często dochodzi do wypadków lub warunki pracy na danym stanowisku sprzyjają wystąpieniu chorób zawodowych, to może mieć to wpływ na odpowiednie podwyższenie jego składki na ubezpieczenie wypadkowe. Z tych środków ZUS wypłaca później świadczenia – wyjaśnia Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS.
– Jeżeli natomiast miejsce pracy nie generuje takich przykrych zdarzeń czyli jest bezpieczne to przedsiębiorca może opłacać niższą składkę. Do końca marca 2017 r. wynosi ona od 0,4 proc. do 3,6 proc. podstawy wymiaru, którą jest np. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę – dodaje.
Obowiązek przesyłania informacji nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r., zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2016 r. co najmniej 10 ubezpieczonych oraz byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2016 r.
Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS Opole

Komentarze są zamknięte