Złota tarcza dla technikum Zespołu Szkół nr 3 to jedna z najlepszych szkół w województwie

Autor Obywatelski

Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu po raz pierwszy ze złotą tarczą jakości w pierwszej piątce najlepszych techników w województwie, zdobywając jednocześnie 91 lokatę w kraju – awans z 250 miejsca.To wyniki najnowszego rankingu szkół Perspektyw. Skok zaliczyło również technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (brązowa tarcza jakości), które sklasyfikowano na 15 miejscu na Opolszczyźnie. Wśród liceów na 7 miejscu w województwie znalazło się kędzierzyńskie II LO im. Mikołaja Kopernika (srebrna tarcza jakości), na 16 miejscu liceum im. Henryka Sienkiewicza z Koźla.

Co spowodowało tak znaczący awans kędzierzyńskiego Zespołu Szkół nr 3?

Z pewnością znakomite wyniki osiągnięte przez uczniów podczas egzaminu maturalnego oraz w czasie egzaminów zawodowych. Z doświadczenia Perspektyw wynika także coś jeszcze: wybitne szkoły łączy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli oraz uczniów i coś, o czym zdajemy się dziś zapominać: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Adam Lecibil

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Komentarze są zamknięte