LITWA: Od razu po szkole do wojska

Zastępca Naczelnego

Foto za www.cepa.org

W czwartek Sejm Republiki Litewskiej uchwalił pakiet ustaw reformujących pobór do wojska. Znowelizowane ustawy zakładają, że młodzi ludzie powinni odbyć służbę wojskową bezpośrednio po szkole. Wezwanie do wojska otrzymają po ukończeniu 17. roku życia, po badaniu stanu zdrowia.

Za odpowiednią ustawą głosowało 85 posłów, 3 było przeciw, a 14 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Już w ubiegłym roku Ministerstwo Ochrony Kraju przygotowało propozycję w sprawie alternatywnej służby wojskowej dla studentów, ale pomysł ten spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem środowiska akademickiego i przedstawicieli niektórych organizacji młodzieżowych. Z tego powodu wprowadzono zmiany w projekcie ustawy – zrezygnowano z wciągnięcia na listę poborowych obecnie studiujących studentów i postanowiono wzywać do wojska młodych ludzi tuż po ukończeniu szkoły. Wezwanie do wojska otrzymaliby oni w wieku 17 lat, podczas badania lekarskiego. Po dostaniu wezwania młodzi ludzie nie mogliby studiować do czasu odbycia służby wojskowej.

Stan zdrowia przyszłych siedemnastolatków będzie sprawdzany w 2025 roku i od 2026 roku, po wejściu w życie ustaw reformujących pobór do wojska, mogliby już oni znaleźć się na listach poborowych. Młode osoby, które nie zostały powołane do służby wojskowej ze względu na problemy zdrowotne, mogłyby iść na studia.

Litewski parlament zgodził się również na to, że obowiązek odbycia służby wojskowej będzie odroczony nie tylko dla obecnych studentów, ale też na 9 miesięcy po ukończeniu studiów.

Pakiet nowelizacji ustawy o poborze do wojska przewiduje także pobór do wojska osób w wieku 18–22 lat. Do tej pory wiek poboru wynosił 18-23 lata.

Kolejna nowość – zróżnicowanie czasu służby – poborowych powoływano by do obowiązkowej służby wojskowej na okres 9 miesięcy, jednak biorąc pod uwagę potrzeby armii litewskiej, okres służby mógłby zostać skrócony do 6 miesięcy.

Ci młodzi ludzie, którzy ukończyli studia wyższe i zdobyli specjalności, których w wojsku brakuje lub do których wojsko nie przygotowuje, m.in. specjaliści lotnictwa, awioniki, inżynierowie, lekarze zostaną powołani do służby na 3 miesiące, podczas których przejdą niezbędne podstawowe przeszkolenie wojskowe. Celem jest przyciągnięcie do armii większej liczby specjalistów, którzy po odbyciu służby weszliby do czynnej rezerwy, aby w razie kryzysu żołnierze posiadający specjalną wiedzę mogli skutecznie przyczynić się do realizacji zadań.

Zmiany w ustawie wejdą w życie od 2026 roku.

Na podst. ELTA, lrs.lt/l24.lt

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *