ZChR: Obrońmy polską szkołę przed „No(le)wacką rewolucją”

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

W poniedziałek zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie zmian programowych w nauczaniu w polskich szkołach. Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji na lekcjach historii zabraknie takich postaci i tematów jak: Pilecki, Sendlerowa, Ulmowie, Karski, „Żegota”, Palmiry, Piaśnica czy ludobójstwo na Wołyniu. – Obronimy polską szkołę. Proponowane zmiany programowe są po prostu nie do przyjęcia. W wielu krajach, w tym w USA, władze wspierają silnie budowę tożsamości narodowej oraz promocję swojej literatury czy kultury. Do promocji patriotycznych postaw używa się przemysłu filmowego na wielką skalę. Miliony widzów obejrzały takie kultowe filmy jak, np. „Patriota”, „Szeregowiec Ryan”, „Byliśmy żołnierzami” czy „Ostatni Mohikanin”. Natomiast nowe polskie władze chcą najwyraźniej nie tylko powrotu na antenę TVP komunistycznych gniotów, np. „Stawki większej niż życie” czy „Czterech pancernych i psa”, ale chcą też wprost wyrugować rękami minister Barbary Nowackiej z polskiej szkoły polski wszelki polski patriotyzm. Dlatego zachęcam do dalszego wysyłania protestów w sprawie zmian programowych na e-maile parlamentarzystów koalicji rządowej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej – mówi nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Obrońmy polską szkołę przed „No(le)wacką rewolucją” jeśli będziemy konsekwentni. Apelujemy do rodziców o zaangażowanie w obronę polskiej szkoły. Szkoła nie jest miejscem na szerzenie lewackiej wizji Europy bez tożsamości narodowej.”

– dodaje sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Monika Socha-Czyż.

Propozycje ekipy Tuska

Wśród tematów, które proponuje się wykreślić z podstawowych lub dodatkowych treści nauczania, są m.in. Chrzest Polski, średniowieczne wojny z Niemcami, żołnierze niezłomni, zwycięstwo grunwaldzkie, rola Jana Pawła II w obaleniu komunizmu i przykłady bohaterstwa Polaków podczas II wojny światowej.

Zamiast o „rzezi wołyńskiej” polskie dzieci mają się uczyć o „konflikcie polsko-ukraińskim”, a zamiast o „przykładach bohaterstwa Polaków ratujących Żydów” – o „postawach Polaków wobec Żydów”.

Z podstawowych treści nauczania dla klasy IV proponuje się wykreślić m.in. Zawiszę Czarnego, „zwycięstwo grunwaldzkie”, przeora Kordeckiego, hetmana Czarnieckiego oraz „Inkę”.

Z treści dodatkowych i nieobowiązkowych do wykreślenia przewidziano zaś takie tematy jak „Chrzest Polski. Chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich. Misja św. Wojciecha” czy „Wojny z Niemcami. Obrona kraju, wojowie. Obrona Głogowa”. Przy Bitwie Warszawskiej pojawia się zaś sformułowanie „ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim”.

„Zasięg ekspansji arabskiej” zastąpiono „narodzinami islamu”, wykreślono też „rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury i sztuki”, sprowadzając ją jedynie do „kultury i życia codziennego”. Jeśli chodzi o XIV-XV w., sformułowanie „rozwój terytorialny państwa polskiego” zastąpiono „zmianami granic państwa polskiego”. Zrezygnowano też z opisu związków Polski z Węgrami.

Wśród treści przewidzianych do usunięcia, a dotyczących II wojny światowej są „przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem, bitwa nad Bzurą”.

W podpunkcie dotyczącym przykładów zbrodni niemieckich i sowieckich wykreślono nawias „(Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna)”. Z materiałów dotyczących początków komunizmu w Polsce proponuje się usunąć wątki „opór zbrojny (żołnierze niezłomni)” oraz „rola Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany społeczne”.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *