Archiwum

Archiwum dla 08/02/2024

W Sejmie RP skierowano do pierwszego czytania projekt kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sala posiedzeń Sejmu RP/X.com

Projekt zgłosili posłowie Konfederacji jeszcze w listopadzie 2023 r. Dziś (7.02) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został skierowany do I czytania. Jak czytamy w uzasadnieniu ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. Celem niniejszej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasady zdolności płatniczej. Czytaj więcej…