Archiwum

Archiwum dla 10/01/2024

„Złoty” biznes na mieniu gminnym? Czy Banie Mazurskie tracą na realizacji obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków?

Zastępca Naczelnego

W środę 10 stycznia, do wójta Bań Mazurskich (pow. gołdapski) - za pośrednictwem przewodniczącej tamtejszej rady gminy Stefanii Urbańskiej - wpłynęła interpelacja radnego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża. "Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś zawarł 31.12.2020 roku z firmą „Optima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę 23/2020 z dnia 31.12.2020 roku dotyczącą oddania tej spółce w dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami  oraz obiektami infrastruktury technicznej. Z zapisu art. 9.1. w/wym. umowy wynika, że Gmina z tytułu dzierżawy uzyskuje czynsz w wysokości 14760 PLN brutto. Zgodnie z art. 3.1. i 3.2. umowy dochody dzierżawcy stanowią należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Można przyjąć, że w Gminie Banie Mazurskie mieszka 3750 osób. Ryczałtowo ponoszą oni miesięcznie koszt dostawy 3 m3 wody i odprowadzenia ścieków po około 16 PLN za metr. To stanowi około 1 800 000 PLN miesięcznie i 2 160 000 PLN rocznie. Gmina dopłaca również do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków pokaźną roczną kwotę. Jeśli przyjąć różnice miedzy czynszem dzierżawnym w ujęciu rocznym, tj. 177 120 PLN a dochodem rocznym Optimy brutto, to prywatna firma uzyskuje przychód na poziomie 1 622 880 PLN – nie licząc dopłaty." - czytamy w uzasadnieniu interpelacji.

Czytaj więcej...

Zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Program uroczystości pogrzebowych

Zastępca Naczelnego
9 stycznia 2024 roku zmarł śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zmarły kapłan urodził się w roku 1956. Był duchownym katolickim obrządków ormiańskiego i łacińskiego, duszpasterzem osób niepełnosprawnych, prezesem Fundacji im. Brata Alberta, działaczem społecznym, duszpasterzem Ormian-katolików. Był niestrudzonym wojownikiem pamięci o Polakach żyjących na Kresach.
Czytaj więcej...