Archiwum

Archiwum dla 26/01/2024

Bogusław Bardon w 20. rocznicę śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szanowny Pan Kazimierz Krasiczyński, Przewodniczący Fundacji Internowani Więźniowie Polityczni w PRL wraz z Panem Józefem Sielukiem, byli uprzejmi, jak to kiedyś sformułowałem zadąć w trąbkę, abyśmy mogli stanąć do apelu. W czasie uroczystości państwowych zawsze na mnie robi wrażenie, zagranie sygnału Wojska Polskiego. Jest to znak, że na pewno jesteśmy u siebie w Polsce. Jest to bardzo stara tradycja wydawania rozkazów przez sygnał trębacza.

I dzisiaj gromadzimy się także na wezwanie i zaproszenie wysłane nam przez byłych więźniów politycznych, do patriotycznego spotkania w Papieskim Wydziale Teologicznym u Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Ekscelencji Księdza dr Józefa Kupnego. Czytaj więcej…

Radny z Bań Mazurskich (pow. gołdapski) Paweł Czyż walczy o obniżkę cen wody i odprowadzanych ścieków do 9,99 zł brutto za 1 metr sześc.

Zastępca Naczelnego

- To jakaś aberracja, że gmina Banie Mazurskie dzierżawi infrastrukturę wodno-kanalizacyjną prywatnej firmie za 14760 złotych miesięcznie, a równocześnie 3750 mieszkańców miesięcznie płacąc za 3 metry sześc. wody i odprowadzonych ścieków wnosi opłaty 147375 złotych netto. Mało tego, wójt naszej miejscowości podał w swoim wpisie na Facebooku, że dopłacamy prywatnej firmie do biznesu, cytuję: "W okresie od września 2021 r. do końca 2023 r. z budżetu gminy wydaliśmy na ten cel około 900 tys. zł.". Co istotne, za 1 metr sześc. wody i odprowadzanych ścieków w Baniach Mazurskich płacimy 13,10 złotych netto, a mieszkańcy Białegostoku 8,20 zł czy Warszawy 11,46 zł. Wniosę o znowelizowanie uchwały taryfowej Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 września 2021 roku nr XXV/170/2021 poprzez wprowadzenie zapisu, że do odwołania mieszkańcy Bań Mazurskich będą ponosili koszt za 1 metr sześc. wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na poziomie 9,99 złotego brutto. Uważam, że resztę należności powinno pokryć się ze środków nadwyżki budżetowej, o której stale opowiada wójt Łukasz Kuliś. Oczekuję, że zmiana zostanie przegłosowana przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia. Jeśli to wymaga wypowiedzenia umowy o dzierżawę infrastruktury - to czas to zrobić. - powiedział w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską radny tej miejscowości Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...