Radny z Bań Mazurskich (pow. gołdapski) Paweł Czyż walczy o obniżkę cen wody i odprowadzanych ścieków do 9,99 zł brutto za 1 metr sześc.

Zastępca Naczelnego

Radny Bań Mazurskich Paweł Czyż/Facebook

– To jakaś aberracja, że gmina Banie Mazurskie dzierżawi infrastrukturę wodno-kanalizacyjną prywatnej firmie za 14760 złotych miesięcznie, a równocześnie 3750 mieszkańców miesięcznie płacąc za 3 metry sześc. wody i odprowadzonych ścieków wnosi opłaty 147375 złotych netto. Mało tego, wójt naszej miejscowości podał w swoim wpisie na Facebooku, że dopłacamy prywatnej firmie do biznesu, cytuję: „W okresie od września 2021 r. do końca 2023 r. z budżetu gminy wydaliśmy na ten cel około 900 tys. zł.”. Co istotne, za 1 metr sześc. wody i odprowadzanych ścieków w Baniach Mazurskich płacimy 13,10 złotych netto, a mieszkańcy Białegostoku 8,20 zł czy Warszawy 11,46 zł. Wniosę o znowelizowanie uchwały taryfowej Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 września 2021 roku nr XXV/170/2021 poprzez wprowadzenie zapisu, że do odwołania mieszkańcy Bań Mazurskich będą ponosili koszt za 1 metr sześc. wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na poziomie 9,99 złotego brutto. Uważam, że resztę należności powinno pokryć się ze środków nadwyżki budżetowej, o której stale opowiada wójt Łukasz Kuliś. Oczekuję, że zmiana zostanie przegłosowana przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia. Jeśli to wymaga wypowiedzenia umowy o dzierżawę infrastruktury – to czas to zrobić. – powiedział w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską radny tej miejscowości Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Wójt nie zna skali podwyżek?

W sprawie cen wody i odprowadzanych ścieków radny Bań Mazurskich (pow. gołdapski) Paweł Czyż złożył 10 stycznia interpelację.

Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś zawarł 31.12.2020 roku z firmą „Optima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę 23/2020 z dnia 31.12.2020 roku dotyczącą oddania tej spółce w dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami  oraz obiektami infrastruktury technicznej. (…) Zgodnie z art. 3.1. i 3.2. umowy dochody dzierżawcy stanowią należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.”

– czytamy w jej uzasadnieniu.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10.01.2024 r. r. w sprawie dochodów Gminy związanych z realizacją umowy podpisanej przez Wójta Gminy Banie Mazurskie z firmą „Optima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31.12.2020 roku dotyczącej oddania tej spółce w dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej oraz wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie, informuje iż Gmina Banie Mazurskie nie rozważa możliwości rozwiązania umowy z obecnym dzierżawcą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie gminy Banie Mazurskie, służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.”

– czytamy w odpowiedzi z 24 stycznia na interpelację radnego Pawła Czyża.

Obecnie Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zmianę taryf za wodę i ścieki w związku z czym trudno określić, w jakim stopniu gmina będzie w stanie ponieść ciężar wzrostu cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zaproponowany przez przedsiębiorstwo OPTIMA Sp. z o.o. w Olecku.”

– podsumowuje urzędniczka udzielająca odpowiedzi w imieniu wójta Łukasza Kulisia.

To skandal, że wójt Kuliś nie chce przed wyborami samorządowymi ujawnić skali podwyżki. Sprawy jednak już nie da się zamieść pod dywan.”

– reasumuje w rozmowie z NGO radny Paweł Czyż.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *