Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski: Wspieramy lustrację i oczyszczenie administracji państwowej z miłośników komunizmu

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

– Po południu Sejm będzie głosował nad senackim wetem do nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej, która zobowiązuje wszystkich pracowników urzędów państwowych do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Sejm uchwalił ustawę 14 kwietnia 2023 roku. Zakazuje ona dalszego zatrudnienia w korpusie służby cywilnej osobom, które „w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów”. W opinii Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, należy usunąć z administracji tajnych współpracowników służb specjalnych PRL. Tutaj nie ma odpowiedzialności zbiorowej, a zwykła sprawiedliwość i zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa w czasie wojny na Ukrainie. Agentura aparatu represji komunistycznej Polski swojego wyboru drogi zdrady dokonywała jednostkowo, a nie zbiorowo. Jako zbiorowość stanowią oni jednak po prostu nadal doskonały rezerwuar informacji dla wrogich nam służb państwa Putina i Łukaszenki. Nie wiemy też przecież ilu aktualnych polskich urzędników posiada teczki w zasobach FSB Rosji i KGB Białorusi z czasów PRL. Wiemy jedynie, że można ich zawartością szantażować i zmuszać do współpracy tajnych współpracowników służb PRL na szkodę Polski. Mało tego, inną ustawą należy przenieść w stan spoczynku wszystkich sędziów i prokuratorów z PRL skazujących działaczy opozycji, a także wszystkich sędziów i prokuratorów członków PZPR – powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Koniec tajnej agentury PRL w administracji

40 tys. osób, które obecnie pracują w administracji publicznej może pożegnać się z pracą. Jeśli urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., będą musiały złożyć oświadczenie lustracyjne lub ich oświadczenia wcześniej złożone sprawdzi Instytut Pamięci Narodowej. Każdy, kto pracował lub współpracował z organami bezpieczeństwa do 1990 r., straci pracę niemal z dnia na dzień.

Jeśli senackie weto zostanie odrzucone, to kierownicy urzędów, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie przepisów przekażą prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu listy wszystkich zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych i innych pracowników, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972, w celu sprawdzenia treści złożonych przez nich oświadczeń. Prezes IPN w terminie do 5 miesięcy od dnia otrzymania listy, przekaże zwrotnie kierownikom urzędów informacje o osobach, które złożyły oświadczenia potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa. Stosunki pracy tych osób wygasną po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez kierownika urzędu informacji od Prezesa IPN.”

– podaje rp.pl.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte