Prezes ZChR: Działaczom opozycji antykomunistycznej powinna przysługiwać specjalna emerytura w wysokości 3000 złotych netto

Zastępca Naczelnego1

Adam Słomka, dr Bogusław Rogalski/NGO

– Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych powinna przysługiwać specjalna emerytura w wysokości 3000 złotych netto bez względu na ilość lat udokumentowanego czasu pracy. Obecne dodatkowe świadczenie dla opozycjonistów w wysokości 565,66 złotych miesięcznie uderza w godność tych bohaterów. W tym samym czasie funkcjonariusze aparatu represji PRL, np. ze Służby Bezpieczeństwa otrzymują świadczenia na bardzo wysokim poziomie. Pomimo dobrej woli naszych przyjaciół z PiS, tzw. ustawa dezubekizacyjna jest masowo podważana przez wyroki sądów. W efekcie dawni siepacze otrzymują świadczenia z naszych podatków w ponadnormatywnej wysokości. W naszej opinii, funkcjonariusze komunistycznych służb specjalnych, a także funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zajmujący się zwalczaniem opozycji czy też sędziowie i prokuratorzy, którzy doprowadzali do skazania opozycjonistów powinni zostać pozbawieni jakichkolwiek świadczeń emerytalnych i rentowych poprzez ustawowe uznanie, że faktyczna służba na rzecz ich mocodawców z Kremla nie zostaje zaliczona do tzw. czasu pracy. Nie może być tak, że SB-cy w Polsce mają znacznie lepsze warunki niż funkcjonariusze Gestapo po ostatniej wojnie. W razie protestów należy skierować ich roszczenia do prawdziwego adresata – następcy prawnego ZSRR, tj. Federacji Rosyjskiej. – mówi nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

O godność dla bohaterów walki z komunizmem, o pamięć o ich dokonaniach od lat zabiega poseł na Sejm RP I,II,III kadencji i więzień polityczny PRL Adam Słomka. Lider Konfederacji Polski Niepodległej często wskazuje przypadki opozycjonistów z PRL żyjących w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

W przekonaniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych nie mogą żyć w biedzie. Naszych żyjących bohaterów dzisiaj mamy około 10 tysięcy. To zatem dla naszego budżetu niewielki koszt, a wielkie wsparcie dla tych, którzy swoją postawą zasłużyli, aby stosować wobec nich art. 19 Konstytucji RP, w którym czytamy, cyt. „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.”. Tutaj ustawa ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. z 2021 roku sprawy nie zamknęła, a raczej była aktem dobrej woli.”

– podsumowuje w rozmowie z NGO prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Piotr Galicki

  1. Mirosław Dynak
    | ID: 5bc0caea | #1

    Tak jest

Komentarze są zamknięte