Dyskryminacja Polaków na Wileńszczyźnie! Litewski sąd zakazał napisu w języku polskim

Zastępca Naczelnego

Gmach samorządu w Ławaryszkach/Twitter.com

Litewski Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego oddalił skargę samorządu rejonu wileńskiego w sprawie zakazu wywieszenia w miejscu publicznym tabliczki w języku polskim. Samorząd zaskarżył postanowienie Państwowej Inspekcji Językowej z października 2021 r., że napis publiczny we wsi Uosininkai w rejonie wileńskim, informujący o powstaniu starostwa Ławaryszki powinien być wyłącznie w języku litewskim. W rejonie wileńskim oficjalnie mieszka 43% Polaków.

Samorząd uzasadniał, że drewniana tabliczka po uzyskaniu zgody Narodowej Służby Rolnej powstała na działce państwowej w językach litewskim i polskim w 2018 roku. Administracja uważa, że tabliczka nie narusza przepisów Ustawy o języku państwowym, dlatego zaskarżone postanowienie jest niezgodne z prawem.

Po ocenie formy napisu sąd zatwierdził wniosek Państwowej Inspekcji Językowej, że napis w języku polskim jest informacją publiczną dotyczącą początków starostwa w Ławaryszkach.

Sąd stwierdził, że napis w języku polskim jednoznacznie przekazuje informację publiczną, dlatego do tego napisu należy zastosować przepisy Ustawy o języku państwowym, stwierdzające, że napisy publiczne na Litwie mają powstawać wyłącznie w języku państwowym.”

– podaje litewska telewizja państwowa LRT.

Ławaryszki – setki lat historii

Za czasów wielkiego księcia litewskiego Giedymina powstał trakt Wilno – Połock, który prowadził przez Nową Wilejkę, Ławaryszki, Świry, Postawy. Właśnie przy tym trakcie, w odległości 24 km na wschód od Wilna na lewym i prawym brzegu Wilenki, znajdują się Ławaryszki. W Metryce Litewskiej znajdujemy wpis z 1443 roku, informujący, że dzierżawcą Ławaryszek był wtedy wojewoda wileński Jan Dowgird.

Źródła także świadczą, że w XVII wieku ówczesne dobra ławaryskie były w posiadaniu magnackiej rodziny Paców. Po Sapiehach, w pierwszych latach XVIII wieku, dostały się one Danielowi Wykowskiemu, lecz już w 1766 roku starostwo ławaryskie dzierżawili Zubergowie. Z kolei same Ławaryszki odnajmowali kolejno Michał Kossowski i Adam Bielski, a taka sytuacja trwała mniej więcej do roku 1842.”

– podaje wilnopedia.lt.

Na terenie gminy Ławaryszki  znajduje się 61 wsi, zamieszkałych przez 2600 mieszkańców, z których 80 proc. stanowią Polacy. Największe miejscowości, prócz centrum gminy, to – Mościszki, Słoboda, Pietruliszki. 70 proc. obszaru gminy stanowią lasy, jej tereny przecina rzeka Wilenka, w pobliżu Mościszek leżą trzy jeziora. Bogata jest historyczna przeszłość Ławaryszek i okolic, znanych z wytopu rudy darniowej i wyrobu przedmiotów z żelaza już od początku n.e. do XVIII w.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte