Spięcie Watykanu z Chinami. Złamano porozumienie

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne/Twitter.com

Watykan jest zaniepokojony łamaniem przez władze Chin porozumienia w sprawie nominacji biskupów. Stolica Apostolska ze zdziwieniem i żalem przyjęła wiadomość o „ceremonii instalacji”, która odbyła się 24 bm. w Nanchang, Jego Ekscelencji ks. bpa Johna Peng Weizhao, biskupa Yujiang (prowincja Jiangxi), jako „biskupa pomocniczego Jiangxi”, diecezji nieuznawanej przez Stolicę Apostolską – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Stolicę Świętą.

W komunikacie zaznaczono, że wydarzenie to nie odbyło się zgodnie z duchem dialogu istniejącym między Watykanem a stroną chińską i tym, co zostało przewidziane w tymczasowym porozumieniu o mianowaniu biskupów, w dniu 22 września 2018 r. Co więcej, cywilne uznanie biskupa Peng było podobno poprzedzone długimi i silnymi naciskami ze strony lokalnych władz.

Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że takie epizody nie będą się powtarzać, oczekuje odpowiednich komunikatów ze strony władz i potwierdza pełną gotowość do kontynuowania pełnego szacunku dialogu we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – czytamy w watykańskiej deklaracji.

Można sądzić, że w porozumieniu Watykanu z władzami w Pekinie wyraźnie zaznaczono, iż ustanawianie diecezji należy do wyłącznych prerogatyw Stolicy Apostolskiej. Treść tego porozumienia tymczasowego nie została podana do wiadomości publicznej.

Skutki umowy Watykan – Chiny

Portal Catholic News Agency podał, że od czasu podpisania umowy w 2018 roku w Chinach usunięto krzyże i zburzono budynki kościelne. Tymczasem katolicy w podziemiach i duchowni katoliccy są nękani i przetrzymywani. Amerykańska Komisja Kongresowo-Wykonawczej w 2020 roku sporządziła raport, który wykazał, że po wejściu w życie porozumienia, prześladowania w Chinach nasiliły się.

Prezydent Chin Xi Jinping wprowadzał coraz bardziej restrykcyjne przepisy religijne. Nie krył również, że dąży do „sinizacji”, czyli „schińszczenia” religii. Władze Chin zaczęły dążyć do wprowadzania „teorii religijnych o chińskim charakterze” do religii, które są nadzorowane przez państwo. W przypadku katolików kazano zamienić tablice z Dziesięcioma Przykazaniami Bożymi, na tablice ze słowami Mao i Xi Jinpinga.

Źródło: KAI, DoRzeczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *