Cenzura w Sejmiku Województwa Małopolskiego? Prezes ZChR nie wystąpi na sesji w sprawie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda (L)/sreen eSesja

Trwa sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda. Pod koniec dzisiejszej sesji, w punkcie dotyczącym petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w Małopolsce Karty Praw Rodziny Jana Pawła II przed radnymi miał zdalnie wystąpić prezes ZChR, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski, aby przedstawić argumenty wnioskodawców. Przed sesją administracja tego sejmiku poinformowała jednak, ze nie ma „technicznych możliwości” połączenia zdalnego z liderem chadeków, bo sesja jest wyłącznie stacjonarna.

To oburzające, że zarząd województwa małopolskiego, a także Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego, organy zdominowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, zarekomendowały uznanie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia w Małopolsce Karty Praw Rodziny Jana Pawła II za „bezzasadną”! Jednocześnie dziecinnie blokuje się zabranie głosu przez nas jako wnioskodawców – chociaż sama sesja jest transmitowana przy użyciu platformy eSesja. Możemy tylko wezwać radnych do obrony chrześcijańskich wartości słowami naszego Wielkiego Rodaka: NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

– powiedział dzisiaj Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

Faktem znanym na całym globie jest fakt, że Jan Paweł II urodził się w Wadowicach w województwie małopolskim. To z Małopolską był szczególnie związany. To w tym województwie odbywały się szczególne uroczystości w Zakopanem z okazji wizyt naszego Wielkiego Rodaka. W Krakowie miejscem szczególnym jest tzw. „okno papieskie” przy ulicy Franciszkańskiej 3.

Dlaczego zatem PiS nie chce poprzeć dokumentu Jana Pawła II? Czyżby „poprawność polityczna” zwyciężyła?

Apel ZChR do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego

O Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II

Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

 

Lokalny PiS przeciwko publicznej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego?

Andrzej Wójcik (PiS)/malopolska.pl

Z informacji przekazanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolski Konsensus”. Pierwszym jego krokiem było powołanie, Uchwałą Nr 1297/21 w dniu 13 września 2021 roku, Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. Następnie została podjęta Uchwała Nr 1298/21 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, której celem jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.”

– czytamy w stanowisku z 18 marca 2022 roku skierowanym do ZChR przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzeja Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości.

W wywiadzie z kwietnia 2020 roku dla PAP pan prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że odejście świętego Jana Pawła II to był cios, nie tylko odnoszący się do wiary, ale także do naszego narodu; odegrał on ogromną rolę w dziejach wyzwolenia Polski od komunizmu. Odszedł wielki człowiek, który wpisał się w dzieje całej ludzkości. Jego zdaniem, nauka Jana Pawła II, która „dzisiaj często jest zapominana powróci”. – Bo to była nauka prawdziwie chrześcijańska i jednocześnie nauka znakomicie wpisująca się w to wszystko, co jest potrzebne dla przetrwania naszej cywilizacji, naszej wolności. Mówię tu zarówno o Polsce, jak i o Europie i o świecie – dodał lider PiS. Dziwi, nas że niektórzy samorządowcy z PiS postanowili tak ostentacyjnie zlekceważyć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w sprawie podstawowych wartości.”

– przypomina Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

(…) Marszałek Województwa Małopolskiego wskazał, iż w ramach wyżej wymienionego projektu podjęto współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze środowiskiem akademickim w sprawie opracowania Małopolskiej Karty Praw Rodziny. Zatwierdzony dokument zostanie przedstawiony na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce równego traktowania i praw rodziny z rekomendacją przyjęcia Małopolskiej Karty Praw Rodziny przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował, że w wyniku przeprowadzonej analizy Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zarekomendował uznanie postulatu zawartego w petycji za bezzasadny. Szereg działań podejmowanych przez województwo małopolskie w ramach wsparcia na rzecz rodziny wskazuje na brak konieczności powielania dodatkowych działań w tym zakresie. Sejmik Województwa Małopolskiego Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM, po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie oraz przeprowadzeniu analizy petycji podziela stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego.”

– czytamy w dalszej części stanowiska sygnowanego przez radnego Andrzeja Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik ZChR Paweł Czyż/YT

Zdrowy rozsądek podpowiada, że skoro przedmiotem petycji jest Karta Praw Rodziny Jana Pawła II z roku 1983, to tworzenie „Małopolskiej Karty Praw Rodziny” jest związane jedynie z chęcią uniknięcia obrony chrześcijańskiego świata wartości oraz rugowaniem dorobku Jana Pawła II na zamówienie środowisk lewicowych”.

– powiedział nam 19 marca Paweł Czyż z ZChR.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte