Afera w Opolu! ZChR oskarża radną sejmiku i byłą poseł PO Brygidę Kolendę-Łabuś o manipulację [VIDEO]

Zastępca Naczelnego

Brygida Kolenda-Łabuś (PO), Paweł Czyż(ZChR)/FB

Sejmik Województwa Opolskiego odrzucił na dzisiejszej sesji petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II.

– Po pierwsze, przewodniczący sejmiku i lider mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim Rafał Bartek nie poinformował nas o rozpoznawaniu naszego projektu w czasie sesji. Nie mogliśmy zabrać zatem głosu w tej sprawie. W czasie sesji ani razu nie poinformowano, że radni pracują nad dokumentem Jana Pawła II. Co szokujące przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wcześniej postkomunistyczna radna Kędzierzyna Koźla z listy SLD-UP i LiD, a także była poseł Platformy Obywatelskiej Brygida Kolenda-Łabuś, publicznie dopuściła się kłamstwa o zawartości papieskiego dokumentu przekonując, ze zawiera on „prawny zakaz antykoncepcji”. Przez to stanowisko wyrażone w czasie dyskusji na sesji wpłynęła na wynik głosowania i w naszej opinii, wprowadziła w błąd organ władzy publicznej. Przypominamy, że art. 231 §  1.  Kodeksu karnego, mówi, że „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″. Wprost informacja radnej wpłynęła na głosowanie radnych Zjednoczonej Prawicy. Apelujemy zatem do wojewody opolskiego o uchylenie dzisiejszej uchwały w ramach kompetencji nadzorczych”

– powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

O Karcie Praw Rodziny

Karty Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

ZOBACZ WYPOWIEDŹ RZECZNIKA ZChR PRZED SESJĄ SEJMIKU

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

 

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

DEBATA NAD KARTĄ PRAW RODZINY W SEJMIKU OPOLSKIM

Niewątpliwie w efekcie celowej manipulacji przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Opolskiego, radnej Brygidy Kolendy-Łabuś, która studiowała prawo na Uniwersytecie  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doszło do zmiany stanowiska w czasie głosowania przez radnych Zjednoczonej Prawicy. Wśród radnych PiS i Solidarnej Polski za dokumentem Jana Pawła II zagłosowało 4 radnych: Danuta Trzaskawska, Martyna Nakonieczny, Bogdan Tomaszek i Jerzy Niedźwiecki. Radni Tomasz Gabor, Piotr Semak i Ryszard Szram głosowali przeciwko naszej propozycji, a Dariusz Byczkowski i Joanna Czochara się wstrzymali. Gdyby nie fakt , że nie zaproszono nas do przedstawienia stanowiska – wynika z tego, że celowo – to wynik mógł być inny. Liczymy, że sprawą zajmie się pani poseł Violetta Porowska z PiS. Nie można pozwolić na tego typu manipulacje w żadnym samorządzie. To zaprzeczenie idei demokratycznych i praktyki rodem z PRL, do których przyzwyczaiła się najwyraźniej była poseł PO”

– mówi nam Paweł Czyż z ZChR.

Piotr Galicki

 

 

 

 

Komentarze są zamknięte