Pozytywny przebieg i wyniki Społecznego Spisu ZPL

Zastępca Naczelnego

Foto za L24.lt/Marlena Paszkowska

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie na swym posiedzeniu 20 stycznia br. przeanalizował przebieg Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie,  pozytywnie ocenił jego dotychczasowe wyniki i podjął uchwałę o prolongowanie Spisu do kwietnia bieżącego roku.

Niżej publikujemy uchwałę w całości:

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE

UCHWAŁA
O PROLONGOWANIU SPOŁECZNEGO SPISU LUDNOŚCI POLSKIEJ
Wilno, 20 stycznia 2022 r., nr Z-03/2022

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie w 2021 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, co miało na celu dokonanie analizy porównawczej i przybliżenie społeczeństwu danych Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na Litwie 2021, który po raz pierwszy trwał bez udziału rachmistrzów, wyłącznie drogą elektroniczną, sięgając po dane z rejestrów państwowych, oraz którego dane ostateczne zostaną podane tylko wiosną roku bieżącego.

Akcja społeczna ZPL spotkała się z wielkim zainteresowaniem społeczności polskiej na Litwie. W wielu miejscowościach udało się dotrzeć do każdego Polaka, wynik takiego wysiłku wygląda na imponujący. Dane z wielu gmin Wileńszczyzny już są zbliżone do roku 2011 albo już przewyższyły wynik poprzedniego spisu ludności: Bujwidze (127 proc.), Czarny Bór (102 proc.), Turgiele (104 proc.), Kowalczuki (101 proc.), Biała Waka (138 proc.). Oznacza to, że mieszkańców narodowości polskiej jest więcej niż oficjalnie wskazywano, mimo że ogólna liczba ludności w naszym kraju ma tendencję spadkową.

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, uwzględniając sytuację pandemii wirusa SARS-CoV-2, sugestie rachmistrzów oraz fakt, iż w Wilnie realizacja tej akcji rozpoczęła się w terminie późniejszym, prolonguje Społeczny Spis Ludności Polskiej do kwietnia 2022 roku i nawołuje każdego członka Związku Polaków na Litwie oraz Polaków zamieszkujących na Wileńszczyźnie o kontynuację aktywnego udziału w tej istotnej inicjatywie.

Określone standardy międzynarodowe i dobre praktyki europejskie stanowią o wadze autochtonicznych mniejszości narodowych, do których należą Polacy na Litwie, w życiu publicznym kraju, oraz obowiązku respektowania ich praw, gwarantujących równoprawność, wielojęzyczność, oraz możliwość pielęgnowania swojej tożsamości, kultury i szkolnictwa w języku ojczystym.

Prezes ZPL Waldemar Tomaszewski

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte