W Bożym Narodzeniu jesteśmy razem

Zastępca Naczelnego

dr Ewelina Kondziela (ZChR)/ngopole.pl

Czas Świąt obchodzony jest na całym świecie, jednak w polskiej tradycji nosimy blisko naszych serc pragnienie, aby zachować prawdziwego ducha tego czasu, radość z narodzenia Syna Bożego oraz przeżywanie głębokiej wspólnoty międzyludzkiej. W imieniu Wrocławskiego Oddziału Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin pragnę złożyć wszystkim życzenia miłości w rodzinach, mocnej wiary, zgody i współpracy w swoich środowiskach, zdrowia i wielu sił, aby wytrwale budować przyszłość naszej Ojczyzny.


Wspólnocie Kościoła, życzę, aby ubogacała się nieustannie łaskami Ducha Świętego i wnosiła w życie ludzi wiarę, nadzieję oraz miłość, wydobywając w nas to, co najwartościowsze. Abyśmy jako chrześcijanie umieli uklęknąć przed Chrystusem w Najświętszej Eucharystii, ale wstali z kolan, by podjąć się zaangażowania dla dobra duchowego i społecznego w Polsce oraz świecie.

Władzom Państwowym i Samorządowym, wytrwałości w mądrym budowaniu teraźniejszości oraz przyszłości naszego państwa, aby wspaniały dorobek w wielu dziedzinach kultury i gospodarki został zachowany oraz pomnożony.

Zgromadzeniu Unii Europejskiej, życzę, aby widziała w suwerennych państwach prawdziwą podporę swojego rozwoju i by umiała znaleźć takie nowe modele swojego funkcjonowania, które uproszczą wiele wprowadzanych zasad, tak by każdy mógł znaleźć w niej swoje miejsce do rozwoju oraz by znalazła w sobie dość odwagi, aby w znaczącym stopniu wprowadzać przygotowanych przez rząd Polski i różne krajowe instytucje, naszych obywateli do szerokiej gamy instytucji unijnych.

Narodom świata, by pamiętały, że Polska jest krajem o bogatej historii walki o wolność człowieka, ale także umiejącym współdziałać z każdym, komu zależy na pokojowej egzystencji, by i one, niezależnie gdzie się znajdują na naszym globie mogły wzrastać i cieszyć się pokojem.

I wreszcie wszystkim sympatykom oraz obserwatorom działalności Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, aby w kolejnym roku byli dalej blisko naszych działań oraz poprzez aktywność na niwie społeczno-politycznej budowali wiarę i pokój w relacjach międzyludzkich w taki sposób, jak mogą to uczynić we właściwych sobie miejscach i pełnionych funkcjach rodzinnych oraz zawodowych.

dr Ewelina Kondziela

Przewodnicząca Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Komentarze są zamknięte