Dr Bogusław Rogalski w Radio Maryja: Zmagamy się z próbą podważenia suwerenności Polski i tych państw członkowskich UE, które nie akceptują lewicowego, neomarksistowskiego modelu Europy

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

Rozpoczęcie procedury przez Komisję Europejską przeciwko Polsce trzeba rozpatrywać w kontekście ostatniego orzeczenia TSUE, które mówi wprost, że Trybunały Konstytucyjne państw członkowskich nie muszą stosować prawa w swoim państwie, jeśli narusza ono prawo unijne (…). Zmagamy się z próbą podważenia suwerenności Polski i tych państw członkowskich UE, które nie akceptują lewicowego, neomarksistowskiego modelu Europy i przeciwstawiają się federalizacji Unii Europejskiej oraz budowaniu superpaństwa europejskiego pod hegemonią Niemiec – powiedział dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert ds. międzynarodowych, w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Komisja Europejska szykuje kolejny polityczny atak na Polskę. Komisja tym razem atakuje Trybunał Konstytucyjny.

Rozpoczęcie procedury przez Komisję Europejską przeciwko Polsce trzeba rozpatrywać w kontekście ostatniego orzeczenia TSUE, które mówi wprost, że Trybunały Konstytucyjne państw członkowskich nie muszą stosować prawa w swoim państwie, jeśli narusza ono prawo unijne. Sądy w państwach członkowskich nie muszą – według TSUE – słuchać Trybunałów Konstytucyjnych, co jest kompletnym szaleństwem prawnym i destrukcją prawną wszystkich państw członkowskich”

mówił dr Bogusław Rogalski.

Jeśli postępowalibyśmy zgodnie z tokiem rozumowania TSUE, że sądy powszechne nie stosowałyby reguł, prawa i orzeczeń, wykładni wydawanych przez Trybunały Konstytucyjne, to wówczas mielibyśmy do czynienia z podważeniem suwerenności państw członkowskich. Zmagamy się z próbą podważenia suwerenności Polski i tych państw członkowskich UE, które nie akceptują lewicowego, neomarksistowskiego modelu Europy i przeciwstawiają się federalizacji Unii Europejskiej oraz budowaniu superpaństwa europejskiego pod hegemonią Niemiec”

zaakcentował prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Ekspert ds. międzynarodowych zwrócił uwagę na trwający bój wewnątrz UE dot. jej przyszłości.

Unia Europejska znalazła się w ostatecznej fazie sił między federalistami a „Europą Ojczyzn”. Polska jest liderem w grupie, która chce „Europy Ojczyzn”, czyli funkcjonowania Unii na zasadzie luźnej współpracy gospodarczej, a nie budowania jednego superpaństwa, które przede wszystkim podporządkowane byłoby Niemcom. Wszystkie inne państwa miałyby wówczas służyć Brukseli i Berlinowi. Polska i kilka innych państw się na to nie zgadzają”

wskazał gość Radia Maryja.

Jeśli doprowadzimy do totalnej destrukcji systemów prawnych, wówczas w bardzo łatwy sposób będzie można narzucić federalizację Unii. Komisja Europejska, będąc rządem unijnym, wykorzystuje TSUE do narzucania państwom członkowskim federalizacji, czyli idei, która nie występuje w unijnych traktatach. Musimy się temu przeciwstawiać, jeśli chcemy zachować swoją niepodległość i suwerenność. Wokół Polski musi zostać zbudowana grupa państw, która będzie popierała nasz punkt widzenia. To ostateczna próba sił”

podsumował dr Bogusław Rogalski.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem dr. Bogusława Rogalskiego można odsłuchać [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.