Eurodeputowany AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski w PE: Wspierając rodziny zmniejszymy ubóstwo wśród dzieci

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski podczas sesji PE w Brukseli/l24.lt

Podczas bieżącej, czerwcowej sesji Parlamentu Europejskiego wiodącym tematem jest nowy Europejski Fundusz Społeczny na lata 2021-2027, którego wartość szacuje się na 88 mld euro. Jego celem jest finansowanie przez najbliższe sześć lat między innymi walki z bezrobociem i ubóstwem dzieci. Fundusz ma odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu społeczno-gospodarczych skutków pandemii, zwłaszcza w łagodzeniu jej negatywnych skutków dla dzieci i młodzieży. W tej ważnej dla przyszłości młodego pokolenia debacie wziął również udział europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, który wezwał instytucje unijne do walki z ubóstwem wśród dzieci poprzez większe wspieranie rodzin.

 

Przyszłością każdego społeczeństwa są dzieci i młodzież, dlatego Parlament Europejski musi zdecydowanie wesprzeć walkę z bezrobociem i ubóstwem dzieci, tak jak jest to określone w założeniach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027. Zobowiązują nas do tego niepokojące dane statystyczne.

W Unii mamy około 18 mln dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przy czym w niektórych państwach członkowskich liczba ta jest bardzo wysoka. Wybuch epidemii i jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje pogłębiły tylko nierówności i ubóstwo. Niestety ubóstwo wśród dzieci jest stale obecne we wszystkich państwach członkowskich i jest znacznie wyższe niż wśród osób dorosłych w wieku produkcyjnym. Ponadto od grudnia 2019 roku bezrobocie wśród młodzieży wzrosło w UE o 3 punkty procentowe, zwiększając liczbę bezrobotnych młodych osób do ponad 3 mln. To zatrważające dane, które zobowiązują do działania.

Komisja Europejska musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że państwa członkowskie otrzymają odpowiednie środki z EFS+ na wdrożenie skutecznej polityki walki z bezrobociem wśród młodzieży i ubóstwem dzieci. Pamiętajmy też o tym, że najlepszym sposobem na walkę z ubóstwem dzieci jest wspieranie rodzin, zarówno finansowe jak również poprzez ułatwienia w dostępie do rynku pracy i usług dla ich rodziców. Wspierając rodziny zmniejszymy ubóstwo wśród dzieci”

– mówił lider polskiej partii na Litwie.

Źródło: www.l24.lt

 

Komentarze są zamknięte