Alfons Zgrzebniok odznaczony Orderem Orła Białego

Zastępca Naczelnego

Góra Św. Anny/foto Czesław Sobierajski

– W Dniu Flagi RP wraz z Wojewodą Śląskim i Wojewodą Opolskim oraz władzami samorządowymi obu województw  miałem zaszczyt i honor uczestniczyć na Górze Św. Anny w uroczystości podniesienia Flagi RP. W ten sposób zainaugurowane zostały również oficjalne obchody 100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Uroczystego podniesienia naszej Flagi Narodowej dokonał Prezydent RP Andrzej Duda – poinformował były poseł PC, AWS i PiS, a dzisiaj doradca wojewody śląskiego Czesław Sobierajski

W tym jakże symbolicznym miejscu uświęconym ofiarą krwi Powstańców Śląskich pod pomnikiem ,,Czynu Powstańczego” prezydent złożył wieniec od narodu. Oddając w ten sposób hołd i wyrażając wdzięczność powstańcom śląskim i ludowi śląskiemu, za ich niezłomną postawę w walce o Polskość Śląska, co dobitnie zaznaczył w swoim wystąpieniu. Uroczyste obchody poprzedziła Msza Święta  odprawiona w Sanktuarium Św. Anny pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropoli Górnośląskiej Wiktora Skworca. Z jakąż radością przyjąłem wiadomość przekazaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, o uhonorowaniu Alfonsa Zgrzebnioka głównego dowódcę POW Ģórnego Śląska i głównego dowódcy I i II powstania śląskiego oraz uczestnika III powstania, Orderem Orła Białego.” (cyt. w oryginale za Whatsapp).

– podał polityk z Rybnika.

Foto Czesław Sobierajski

Foto Czesław Sobierajski

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte