OSPN do dyrektora IPN dra Greniucha [list]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szanowny i drogi Panie Doktorze,

z wielką radością i satysfakcją dowiedziałem się o powołaniu Szanownego Pana na stanowisko Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W imieniu Zarządu Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i osobistym pragnę Panu gorąco, z całego serca pogratulować tej zaszczytnej nominacji.

Jesteśmy w naszym środowisku OSPN niezwykle zadowoleni z powierzenia Panu Doktorowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Delegatury IPN w Opolu, tej, jakże odpowiedzialnej i trudnej funkcji. W ciągu zaledwie paru lat pracy na tym stanowisku w Opolu dzięki wielkiemu uaktywnieniu jej działalności we wszystkich dziedzinach doprowadził Pan tę ważną placówkę do znaczenia i rangi, jaką rzeczywiście powinna ona zajmować w życiu społecznym naszego miasta i województwa.

Z powodzeniem wprowadzał Pan nowe atrakcyjne formy upowszechniania dziejów narodu i państwa, choćby w postaci organizowanych w różnych miasteczkach Opolszczyzny spotkań edukacyjnych na temat upamiętniania przemarszu Brygady Świętokrzyskiej NSZ przez teren Śląska Opolskiego. Nasze województwo, z racji jego szczególnej specyfiki w okresie pierwszych lat powojennych było miejscem, na którym próbowali przetrwać liczni żołnierze antykomunistycznego podziemia, licząc na stosunkowo lepsze możliwości ukrycia i wydostania się na zachód. Opolska Delegatura pod Pana kierownictwem bardzo aktywnie uczestniczyła w badaniu tych heroicznych dziejów i ich upowszechnianiu.

Niemałe znaczenie ma nadawanie licznym szkołom i konkretnym miejscom w naszym regionie imienia bohaterów narodowych (najczęściej żołnierzy wyklętych) i ważnych epizodów z ojczystych dziejów.

Te efekty działalności opolskiej Delegatury pod pańskim kierownictwem były możliwe dzięki osobistej pasji poznawczej i kompetencji Pan Doktora, w szczególności w zakresie badania dziejów żołnierzy antykomunistycznego podziemia, w tym Oddziału Bartka. Barut na skraju powiatu strzeleckiego i Stary Grodków są obecnie rozpoznawalnymi powszechnie symbolami komunistycznej martyrologii polskich patriotów w pierwszych latach powojennych, kojarzonymi z naszym regionem, w czym niemała zasługa opolskiej Delegatury i Pana osobiście. Ożywiona działalność wydawnicza, jaką w ostatnim okresie podjęła Delegatura w Opolu, m.in. w postaci popularnych zeszytów i broszur adresowanych do młodzieży przyczynia się do pogłębiania poczucia patriotyzmu. Sprzyja temu też inicjowanie działań artystycznych, jak choćby liczne spotkania z zaangażowanym w popularyzowanie historii ojczystej w nowych formach „Teatrem Nie Teraz” Tomasza A. Żaka.

Za całą tą działalność, z której tylko niektóre elementy zostały ty wymienione, pragniemy Panu Dyrektorowi bardzo gorąco podziękować. Rozpędził Pan działalność naszej opolskiej Delegatury i liczymy, że teraz, na stanowisku Dyrektora Oddziału nie zapomni Pan o nas i umożliwi dalsze, równie owocne w osiągnięcia, kontynuowanie działalności.


Z poważaniem –

Za Zarząd OSPN
/ – / Jerzy Łysiak
Prezes OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Opole 12 lutego 2021 r.

Komentarze są zamknięte