Lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski na antenie Radio Maryja o sukcesach polskiej partii na Litwie

Zastępca Naczelnego

Eurodeputowany z Litwy Waldemar Tomaszewski z liderem polskich chadeków dr. Bogusławem Rogalskim

Program wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin bazuje przede wszystkim na kwestiach związanych z podkreśleniem chrześcijaństwa, z podkreśleniem wartości rodziny, z podkreśleniem dbania o najsłabszych członków społeczeństwa – mówił dr Bogusław Rogalski, doradca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin i prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej (Seimasu) odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się 25 października. Waldemar Tomaszewski przedstawił program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Jest to program, który bezpośrednio odnosi się do wartości chrześcijańskich i fundamentów wiary.

ZOBACZ PROGRAM AWPL-ZChR

Gość Radia Maryja wskazał, że program Związku Chrześcijańskich Rodzin jest przede wszystkim: chrześcijański, prorodzinny i prospołeczny.

Mówiąc o Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin trzeba powiedzieć, że jest to fenomen na litewskiej scenie politycznej. To ugrupowanie zaczynało dawno temu jako partia mniejszości narodowej. Następnie stało się partią regionalną. A obecnie jest partią ogólnokrajową, posiadającą w parlamencie 8-osobową frakcję pod własną nazwą i mając 2 ministrów w obecnym rządzie litewskim. Partia zarządza samodzielnie w dwóch rejonach Litwy: w wileńskim i solecznickim, a w kilku innych współrządzi w koalicji, w tym mając wicemera stolicy Wilna i współrządząc samorządem wileńskim. Ponadto ma swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Tam właśnie europosłem jest pan Waldemar Tomaszewski. Ma też przedstawicieli w Radzie Europy” 

– powiedział dr Bogusław Rogalski.

POSŁUCHAJ CAŁEGO WYWIADU

 

AWPL-ZChR to partia jednocząca różnych ludzi dobrej woli na litewskiej scenie politycznej oraz jest reprezentantem polskich spraw na Litwie.

Żadna wspólnota polska na świecie nie jest tak dobrze zorganizowana jak Polacy na Litwie. Nawet 10-milionowa wspólnota polska w Stanach Zjednoczonych czy 2-milinowa w Niemczech nie ma tylu przedstawicieli, nie ma w ogóle przedstawicieli na szczeblach władzy, nie mówiąc już o współuczestniczeniu w rządzeniu państwem. Dlatego program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin bazuje przede wszystkim na kwestiach związanych z podkreśleniem chrześcijaństwa, z podkreśleniem wartości rodziny, z podkreśleniem dbania o najsłabszych członków społeczeństwa. To się dzieje w myśl maksymy św. Augustyna: >>Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu<<. To jest główne motto działalności AWPL-ZChR, tej polskiej partii na Litwie. Motto, które jest podkreślane przez charyzmatycznego lidera Polaków litewskich, który opiera swoją działalność i działalność partii właśnie na tym zawołaniu. Mam na myśli Waldemara Tomaszewskiego, który konsekwentnie od lat buduje siłę polskiej wspólnoty, jednoczy wszystkich Polaków, ale też i inne mniejszości narodowe, które doświadczały dyskryminacji na Litwie” 

– zaznaczył doradca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Gość audycji „Aktualności dnia” podkreślił, że jest przekonany, że pozycja partii AWPL-ZChR na Litwie się umocni, ponieważ „coraz więcej Litwinów głosuje na to ugrupowanie, widząc w AWPL-ZChR obrońców tych, którzy potrzebują wsparcia”.

Stąd prorodzinny program, który został przedstawiony przez lidera AWPL-ZChR, jest bardzo nowoczesnym, otwartym, prospołecznym programem na potrzeby wszystkich obywateli litewskich. Dzięki polskiej partii AWPL-ZChR doszło do ocieplenia relacji polsko-litewskich. To właśnie to, że są w rządzie litewskim sprawiło, że relacje są lepsze niż były dawniej, ponieważ obecny rząd nie stosuje takich metod, jak poprzednie rządy nacjonalistyczne, konserwatywne spod znaku Landsbergisa, nie stosuje metod dyskryminacyjnych” 

– wskazał dr Bogusław Rogalski.

Rozmówca Radia Maryja zaakcentował, że program partii AWPL-ZChR jest programem, który jest mocno zakorzeniony w wartościach patriotycznych, ale także w wartościach chrześcijańskich.  

Jest to program bardzo nowoczesny, a jednocześnie bardzo mocno wspierający rozwiązania prospołeczne, na które mieszkańcy Litwy czekają od dawna. I tylko AWPL-ZChR wychodzi naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom. Między innymi dzięki AWPL-ZChR doszło do obrony szkolnictwa choćby mniejszości narodowych, polskiego szkolnictwa na Litwie. Na Litwie dzięki AWPL-ZChR mamy obecnie 10 proc. gimnazjów (tj. od klasy 1 do 12) z polskim językiem nauczania. Jest ich 36, a wcześniejsze rządy litewskie zakładały, że ma ich być 13. To wielki sukces. Dzięki AWPL-ZChR i uczestnictwu w obecnym rządzie rodziny litewskie otrzymują wsparcie, a największe wsparcie otrzymują rodziny wielodzietne, to jest popieranie właśnie tego chrześcijańskiego programu. Dodatkowo AWPL-ZChR składało propozycje ustawy chroniącej życie od poczęcia do naturalnej śmierci – jest ona już po pierwszym czytaniu w litewskim parlamencie” 

– podsumował prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Źrodło: Radio Maryja

 

 

Komentarze są zamknięte