Polacy z Litwy przedstawili założenia programowe, z którymi będą walczyć o miejsca w Sejmie Republiki Litewskiej

Zastępca Naczelnego

Zbigniew Jedziński, Waldemar Tomaszewski/ L24.lt (Marlena Paszkowska)

Wartości chrześcijańskie, tradycyjna rodzina, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – to główne priorytety programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, które zostały dziś przedstawione podczas konferencji prasowej w Sejmie [Republiki Litewskiej – przyp. NGO]. Listę wyborczą AWPL-ZChR poprowadzi poseł Zbigniew Jedziński.

Nasza lista wyborczas jest pełna – 141 kandydatów. W jednomandatowych okręgach wyborczych wystawiliśmy swoich kandydatów w większości okręgach na Litwie – 36”

– powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlametu Europejskiego, przedstawiając w czwartek dziennikarzom listę wyborczą partii.

Lider AWPL-ZChR podkreślił, że „przygotowania do wyborów rozpoczęliśmy od zatwierdzenia programu wyborczego”. „Nasz program to kontynuacja tych prac, które udało się wykonać w ciągu dwóch kadencji, gdy mamy w Sejmie własną frakcję parlamentarną. Wiele udało się zrobić. Jesteśmy najbardziej aktywni we wprowadzaniu sprawiedliwości społecznej na Litwie” – mówił Tomaszewski.

Z inicjatyw sejmowej frakcjia AWPL-ZChR weszło w życie wiele ważnych dla każdego obywatela projektów ustaw. M.in. świadczenie miesięczne na dziecko, Karta Dużej Rodziny, darmowe leki dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Głosy posłów AWPL-ZChR były też decydujące, gdy wprowadzono dyferencjację podatków.

Wartości chrześcijańskie

Tomaszewski wymienił główne priorytety, a jest ich cztery, programu wyborczego AWPL-ZChR – wartości chrześcijańskie, tradycyjna rodzina, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka.

Na pierwszym miejscu są wartości chrześcijańskie. Jak powiedział św. Augustyn, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym”

– podkreślił przewodniczący.

Tradycyjna rodzina

Tradycyjne wartości rodzinne – to kolejne ważne hasło w programie wyborczym AWPL-ZChR. Tomaszewski ubolewa, że tradycyjny model rodziny, oparty wyłącznie na małżeństwie zawartym między mężczyzną i kobietą, jest w tej chwili atakowany. Jego zdaniem, podpisanie przez litewskie MSZ Konwencji stambulskiej „to rażące naruszenie Konstytucji naszego kraju i MSZ, które to uczyniło, łagodnie mówiąc, przekroczyło zakres swego pełnomocnictwa”. „Konwencja ma dobrą nazwę – o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To szlachetna, bez dwóch zdań, nazwa, ale jej zapisy skierowane są przeciwko wartościom rodzinnym i chrześcijańskim. Nie możemy się z tym zgodzić” – oświadczył lider AWPL-ZChR.

Inicjatywy skierowane do każdego człowieka

Sprawiedliwość społeczna to kolejny cel AWP-ZChR. Jak podkreślił europoseł, w tej kwestii wiele udało się już zrobić, ale ten kierunek nadal ma być poszerzany. Partia proponuje m.in. obniżać wiek emerytów, otrzymujących darmowe leki, by Karta Dużej Rodziny oferowała więcej ulg i zniżek, by świadczenie na dziecko wzrosło do 120 euro. Zdaniem Tomaszewskiego, też pora już na to, aby „nasi emeryci otrzymywali trzynastę emeryturę”. Uważa też, że w ciągu czterech lat możliwe jest zwiększenie emerytur o 50 proc. i minimalnego wynagrodzenia do 1000 euro. „Będziemy starali się to zrobić” – zaakcentował.

Mówiąc o ważnych dla każdego obywatela inicjatywach, Tomaszewski wskazał na konieczność zmniejszenia do 5 proc. stawki VAT na produkty spożywcze. „Będziemy prowadzili dialog społeczny ze stronami zainteresowanymi, aby osiągnąć cel – zmniejszenie cen w naszych sklepach. Aby nie były one większe niż w krajach sąsiednich” – powiedział europoseł.

Uczciwa polityka

Mówiąc o czwartym priorytecie programu wyborczego lider partii podkreślił, że „ludzie już zrozumieli, że w polityce najważnejsza jest uczciwość”. „Nasza partia jest najbardziej przejrzysta na Litwie, nigdy nie była zamieszana w żadne skandale, nie mówiąc o tych sztucznie wywołanych, których celem było atakowanie naszej organizacji, ale my pryncypialnie nie przyjmujemy środków wsparcia od struktur biznesowych” – zaznaczył polityk.

Odważny polityk

W czwartek przedstawiciele AWPL-ZChR złożyli do Głównej Komisji Wyborczej listę kandydatów i program wyborczy.

„Lista kandydatów jest szeroka i reprezentatywna. To osoby zasłużone, wiele młodzieży i ludzie wielu profesji. Sądzę, że z taką listą zdobędziemy kilkanaście mandatów” – powiedział na konferencji lider ugrupowania. Dodał, że według ostatnich sondaży partia cieszy się prawie 7-procentowym poparciem, „a więc można śmiało powiedzieć, że możemy zdobyć aż 13 mandatów”. Tomaszewski zwrócił jednak uwagę na to, że zdobyte mandaty w Sejmie czy miejsca w radach nie są celem samym w sobie, a narzędziem do realizacji programu wyborczego.

Listę wyborczą AWPL-ZChR poprowadzi poseł Zbigniew Jedziński. „Jest to polityk doświadczony, uczciwy, bardzo odważny” – powiedział Tomaszewski podczas konferencji.

Otrzymanie pierwszej pozycji na liście wyborczej odbieram jako wyraz zaufania partii i jej przewodniczącego. Jest to również dla mnie przypomnienie i znak, że w Sejmie pozostało jeszcze wiele niezakończonych prac”

– powiedział Jedziński.

Poseł wymienił zainicjowane przez AWPL-ZChR projekty ustaw, które ugrzęzły w Sejmie. To m.in. projekt ustawy o ochronie życia w prenatalnym stadium, szeroko omawiany projekt opodatkowania banków, dwukrotnie rejestrowany projekt tzw. ustawy lustracyjnej.

Na zakończenie konferencji Tomaszewski zaprosił wszystkich przewodniczących partii politycznych do poważnych dyskusji na łamach mediów.

Za: lt24.lt

Komentarze są zamknięte