Apel POKiN do Prezydenta RP o Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego

Zastępca Naczelnego

Foto za @AndrzejDuda TT

– Serdecznie gratulując ponownego wyboru na urząd Prezydenta RP zwracam się do Pana w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z prośbą o uhonorowanie śp. generała brygady Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego 15 sierpnia br., czyli w stulecie wiekopomnego zwycięstwa Wojska Polskiego nad armią bolszewicka – napisali w liście gratulacyjnym do prezydenta Andrzeja Dudy działacze POKiN. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jego Ekscelencja 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan doktor Andrzej Duda 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie gratulując ponownego wyboru na urząd Prezydenta RP zwracam się do Pana w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z prośbą o uhonorowanie śp. generała brygady Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego 15 sierpnia br., czyli w stulecie wiekopomnego zwycięstwa Wojska Polskiego nad armią bolszewicka.

Jego podjęta z narażeniem życia własnego i rodziny samotna misja patriotyczna, dzięki której świat uniknął nuklearnej zagłady, a Polska odzyskała niepodległość, pozwala nazwać go jednym z największych bohaterów w najnowszej historii świata. Gdyby nie dostarczone przezeń Amerykanom kluczowe informacje o sowieckim planie wywołania III wojny światowej, mogłaby ona wybuchnąć niosąc globalną zagładę. Najlepiej i najkrócej ujął to jeden z szefów CIA William Casey jednoznacznie stwierdzając: „nikt na świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak”.

Ryszard Kukliński wiernie służył narodowym imponderabiliom nie oglądając się na konsekwencje, jakie mogą go za to spotkać i których doświadczył już po ewakuacji do USA w listopadzie 1981 roku. Walczył z tym samym śmiertelnym wrogiem Polski, z jakim zmagaliśmy się sto lat temu i właśnie dlatego okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej jest znakomitą okazją do godnego uhonorowania jego nie dających się przecenić zasług w dziele ratowania świata i ponownego powrotu naszego kraju do grona suwerennych państw najwyższym odznaczeniem, jakie przyznaje Rzeczpospolita – w osobie jej prezydenta – swoim najznamienitszym obywatelom.

Z wyrazami szacunku

dr Jerzy Bukowski

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie,

były reprezentant prasowy gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte