Litwa: Dalszy wzrost poparcia dla AWPL-ZChR

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski/l24.lt

Z sondy przeprowadzonej w dniach 20-30 kwietnia tego roku przez sondażownię „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu Delfi wynika, że na AWPL-ZChR głosowałoby obecnie około 6 proc. wyborców w całym kraju. W porównaniu z badaniem opinii publicznej sprzed miesiąca organizacja polityczna odnotowała znaczny wzrost poparcia.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) znalazła się wśród partii politycznych, które w ciągu miesiąca zwiększyły szeregi swoich sympatyków. Oprócz AWPL-ZChR wzrostem poparcia może pochwalić się jedynie Związek Chłopów i Zielonych, Partia Socjaldemokratyczna oraz Ruch Liberalny. Natomiast spadła popularność dla Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, Partii Pracy, Partii Wolności oraz Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Największym poparciem społecznym nadal cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 26,4 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane), mimo że w ciągu miesiąca notowania konserwatystów spadły o prawie 4 proc. Na drugim miejscu uplasował się Związek Chłopów i Zielonych z 19,3-procentowym poparciem. Ugrupowanie zanotowało 4,2-procentowy wzrost popularności. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin z poparciem na poziomie 5,9 proc. zanotowała wzrost poparcia o 0,8 proc.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Komentując dla portalu L24.lt ostatni sondaż lider AWPL-ZChR wyraził satysfakcję ze wzrostu poparcia, co, jak podkreślił, jest wynikiem rzetelnej pracy przedstawicieli partii w parlamencie, rządzie, samorządach, starostwach i innych instytucjach samorządowych.

Główne filary ideologiczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – troska o zwykłego człowieka, sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i walka z korupcją – nie wszystkim odpowiadają. Więc po znaczącym wzroście poparcia mogą też nasilić się ataki niektórych polityków, nieuczciwych mediów i ich mocodawców. Jednak nie zejdziemy ze swojej pryncypialnej drogi służenia wyłącznie ludziom”

– podkreślił europoseł Waldemar Tomaszewski.

Źródło L24.lt

Komentarze są zamknięte