Problem ze zdalnymi obradami

Zastępca Naczelnego

Zdalne obrady w gminie Wielka Wieś/YT

Rady gmin obradujące zdalnie z powodu epidemii koronawirusa mogą mieć kłopoty – poinformował Portal Samorządowy.

Jeśli radni sądzili, że wejście w życie przepisów legalizujących obrady online definitywnie kończy zamieszanie wokół organizacji pracy tych organów, to byli w błędzie. Bez nowelizacji statutu gminy przyjęte podczas e-sesji uchwały mogą być narażone na zarzut nielegalności”

– czytamy na stronie https://www.portalsamorzadowy.pl

Wprowadzone 31 marca 2020 roku specjalne przepisy ustawowe nie rozwiązują tego problemu. Wystarczy, że jakiś radny z powodu kłopotów technicznych nie wziął udziału w sesji bądź w głosowaniu, a już może to być podstawą uchylenia podjętych wówczas uchwał przez wojewodów lub sądy.

Portal Samorządowy zacytował w tym kontekście wypowiedź prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego udzieloną podczas internetowego webinarium „Samorząd pod rządami COVID-19”. – Większość statutów czy regulaminów pracy rady dotyczy tradycyjnej metody odbywania sesji. W statucie jest mowa m.in. o liście obecności, czy o tym, że mają być przygotowane projekty uchwał. Bez zmiany przepisów statutowych dochodzimy do sytuacji, gdy trudno będzie zrobić sesję online nie naruszając statutu.

W Krakowie przymierzano się do zwołania sesji Rady Miasta w trybie zdalnym. Ostatecznie jednak tego pomysłu nie zrealizowano. Radni na kwietniowej nadzwyczajnej sesji zebrali się w kilku salach w budynku Urzędu Miasta”

– czytamy w portalu KrKNews.

Radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali wtedy przewodniczącego rady Dominika Jaśkowca z Koalicji Obywatelskiej za to, że nie zgodził się na zdalną sesję.

Miałem rację podchodząc sceptycznie do organizacji sesji Rady Miasta Krakowa w trybie zdalnym. Dla tych rad, które się na to zdecydowały oznacza to wiele problemów, procesy sądowe, unieważnianie uchwał i jeden wielki chaos. Zastanawiam się, czy osoby krytykujące (czasem bardzo dosadnie w <publicznych> mediach) tryb pracy krakowskiej rady w czasach pandemii wykażą się jakąś refleksją, na przeprosiny nie liczę”

– skomentował na Facebooku Jaśkowiec.

Zdalnie obradował natomiast ostatnio Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte