Dotacja na deszczówkę

Zastępca Naczelnego

Wyjątkowo bezśnieżna zima i znikome do tej pory wiosenne opady deszczu w Polsce owocują fatalną sytuacją wodną. Coraz więcej rodaków zastanawia się, w jaki sposób uniknąć klęski suszy, myślą na ten temat również władze państwowe i samorządowe.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w czerwcu ruszy przyjmowanie wniosków od mieszkańców Krakowa, którzy chcieliby dostać miejską dotację na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (tzw. deszczówki) i roztopowych. W zależności od wybranego rozwiązania może ona wynieść nawet 12 tysięcy złotych.

W ramach <Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych> mieszkańcy od 2014 roku mogą uzyskać dotację celową na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Dotacja mogła pokryć połowę kosztów inwestycji i sięgała maksymalnie 5 tys. zł. Na ten cel od 2014 do 2019 roku przeznaczono ponad 3 mln zł. Powstało 495 instalacji”

– czytamy w depeszy PAP.

Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa obywatele podwawelskiego grodu, a także wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy mogą teraz dostać dużo większe wsparcie.

Zainteresowanie programem jest duże, więc spodziewamy się większej niż w latach poprzednich liczby wniosków. W tegorocznym budżecie miasta na ten cel zaplanowano dwa miliony złotych, ale z powodu pandemii koronawirusa program jest rozpoczynany późno, bo w połowie roku i nie wiadomo, czy całą tę kwotę uda się wykorzystać”

– powiedziała PAP wicedyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa Ewa Olszowska-Dej.

Nabór wniosków ma ruszyć 1 czerwca. Wcześniej informacja o nim pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Dotacja jest rozliczna po wykonaniu zbiornika, ważne jest, żeby do inwestycji przystąpić dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności i po podpisaniu umowy. Retencjonowanie wody chroni zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz rowów i cieków wodnych. Zgromadzona deszczówka może być wykorzystywana m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-bytowych np.: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania”

– napisała Polska Agencja Prasowa.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte